Duidelijkheid met het datawarehouse van CNS

Wonen Zuid (www.wonen-zuid.nl) beheert ongeveer 14 duizend woningen in Midden- en Zuid-Limburg. Behalve een professioneel bedrijf is Wonen Zuid ook een maatschappelijke organisatie die zich inzet voor de samenleving. De individuele woonwensen staan bij Wonen Zuid centraal. Daarom biedt zij een ruime keuze uit woningtypes en locaties in verschillende prijsklassen.

Wonen Zuid is ontstaan uit een aantal fusies. Vanwege verschillen die bleven bestaan in beleid en cultuur bleek het lastig om de nieuwe organisatie als eenheid te besturen. Om hier verbetering in aan te kunnen brengen, was het noodzakelijk om de ICT-infrastructuur te moderniseren. Begin 2012 werd hiertoe een belangrijke stap gezet door DSA·Vision Empire in gebruik te nemen. In de loop van 2012 is het data-warehouse opgezet en zijn de nieuwe rapporten samengesteld.

Kantoor Wonen Zuid Roermond

“Voorheen liep ik naar de overkant van de gang als ik bepaalde cijfers nodig had.”, vertelt Vincent Jansen, directeur Financiën en ICT bij Wonen Zuid, “Dan ging iemand voor mij aan de slag om de cijfers bij elkaar te zoeken. Dat was tijdrovend en het was niet altijd even duidelijk hoe de cijfers tot stand waren gekomen.”

“Uiteindelijk willen we dat iedereen met één druk op de knop de informatie krijgt die hij of zij nodig heeft.”, vervolgt Vincent Jansen, “ Zover zijn we nog niet, maar we hebben het maken van rapportages wel veranderd van een ambacht naar een modern proces.”

Het maken van rapportages is veranderd van een ambacht in een modern bedrijfsproces
Vincent Jansen, Directeur Financiën en ICT, Wonen Zuid

“Met DSA·Vision Empire als stevige basis hebben we in 2012 ons datawarehouse opnieuw opgezet. We kenden CNS al omdat we met ons oude ERP-systeem ook een datawarehouse van CNS gebruikten.” legt Albert van Heugten, Teamleider Informatisering en Automatisering bij Wonen Zuid uit, “Dat ook Empire goed integreert met CNS Woningbouw DWH was voor ons een groot voordeel. We wilden graag met CNS blijven werken.”

De rapportages vanuit het nieuwe datawarehouse hebben van begin af aan een belangrijke signaalfunctie gehad. Nu de cijfers niet meer met de hand worden gecorrigeerd in de rapporten, komen problemen met de invoer van data direct naar voren.

“Zonder menselijke buffers tussen de data in de bronsystemen en in de rapportages, hebben we veel duidelijkere aanspreekpunten binnen de organisatie.”, zegt Albert van Heugten, “Problemen met de data worden nu in de bronsystemen zelf aangepakt. En met de goede kwaliteit van informatie en snelle rapportage kunnen we veel sneller opereren en de organisatie bijsturen.”

We hebben nu veel duidelijkere aanspreekpunten in de organisatie
Albert van Heugten, Teamleider Informatisering en Automatisering , Wonen Zuid

“Met behulp van de eerste resultaten uit het datawarehouse hebben we vorig jaar al in een vroeg stadium gesignaleerd dat we onze norm om 90% van de woningen passend toe te wijzen niet zouden halen.”, vult Vincent Jansen aan, “Met de DWEX-rapporten in de hand hebben we op tijd kunnen bijsturen en de doelstellingen over 2012 gehaald.“

Wonen Zuid heeft een duidelijke visie met Business Intelligence. Iedere medewerker moet goed op de hoogte zijn van de stand van zaken op zijn of haar werkterrein.

“In de toekomst willen we relevante informatie actief aanbieden aan onze medewerkers.”, verklaart Vincent Jansen, “Het moet iedereen als het ware onder de neus worden geduwd. Zelf op zoek gaan naar informatie doen mensen vaak niet. Dat is geen onwil, maar gewoon de praktijk onder medewerkers die het druk hebben. Met behulp van DWEX willen we dus van een pull-systeem naar een push-systeem voor relevante informatie.”

Samenvatting

Woningcorporatie met 14.000 woningen in Zuid– en Midden– Limburg.

Toepassingen
  • Wonen
  • Klantcontact
  • Woonruimteverdeling
Producten
  • WoningbouwDWH
  • WoningbouwETL
  • Connectie naar:
    Cegeka-dsa Empire
  • DWEX
  • DWEX Portal