BEVELAND WONEN ZET BI OP DE KAART IN ZEELAND

De Zeeuwse corporatie Beveland Wonen gaat van start met datagedreven werken. De PowerBI-tool van CNS helpt de corporatie bij het opstellen van managementrapportages en het ontsluiten van data. Met meer inzicht in data en efficiënter werken als gevolg.

Beveland Wonen is met een bestand van ca. 11.000 woningen een van de grootste corporaties in Zeeland. Beveland Wonen kwam tot stand door een fusie van RWS partner in wonen en R&B Wonen, en werkt nauw samen met diverse andere Zeeuwse corporaties. Zo vond een gezamenlijke selectie plaats voor het ERP-systeem en is de inrichting van het systeem bij de corporaties onderling op elkaar afgestemd. Op deze manier is bijvoorbeeld personeel makkelijk uit te wisselen, zowel tijdelijk als bij doorstroom, omdat zij al bekend zijn met de systemen.

De samenwerking smaakt naar meer. Zo bestaat al langere tijd de wens om Business Intelligence te gaan gebruiken en meer datagedreven te worden. Beveland Wonen zet nu de eerste stappen op weg daarnaartoe.

Grip op datakwaliteit
André Poortvliet werkt bij Beveland Wonen als manager Financiën. ‘Business Intelligence (BI) geeft ons meer en beter grip op onze data(kwaliteit)’, zegt hij. ‘Het helpt ons periodieke managementrapportages (maand- en kwartaalrapportages) efficiënter op te stellen en toegankelijker te maken voor gebruikers. Daarnaast kunnen we met behulp van BI ad hoc vragen eenvoudiger beantwoorden.’

Keuze voor CNS
De Zeeuwse corporatie heeft ervoor gekozen de Business Intelligence te gaan organiseren met Business Insight van CNS. Contacten met CNS waren er al, via fusiepartner RWS partner in wonen. Dankzij opgedane goede ervaringen is CNS nu dus ook de partij waarmee Beveland Wonen optrekt bij het organiseren van datagedreven werken. ‘Power BI heeft veel mogelijkheden. Bij CNS weten ze waar het over gaat in onze bedrijfsvoering en daardoor kunnen we heel snel van start’, zegt Poortvliet. ‘Als het bijvoorbeeld over leegstand gaat, weten ze wat de definitie ervan is en hoe je dat meet. Met die ervaring gaan wij ons voordeel doen.’

DQ Monitor
Beveland Wonen wil Business Insight organisatiebreed implementeren, en daarbij data uit meerdere systemen ontsluiten. Poortvliet: ‘Om dat goed te kunnen doen, nemen we eerst onze datakwaliteit onder handen, met de tool DQ Monitor. Op die manier voorkomen we dat we tijdens de implementatie discussies krijgen over welke data we wel gebruiken en welke niet, en of de kwaliteit ervan wel goed is. We sporen problemen met onze data nu vooraf op. In september verwachten we dan te starten met Business Insight.’

Kwaliteitscheck
De kwaliteitscheck die Beveland Wonen doet met DQ Monitor begint met de modules WWS (woningwaarderingsstelsel) en Vastgoedkenmerken; die datavelden zijn op dit moment het belangrijkst voor de corporatie. ‘Op onze klantgegevens hebben we recent al heel veel controles gedaan. Dat is voor ons een goede reden om niet te kiezen voor de module Klant’, verduidelijkt Poortvliet.

De eerste datakwaliteitsmeting is inmiddels achter de rug, maar het is nog te vroeg om te zien wat die heeft opgeleverd. Poortvliet: ‘Maar aangezien wij net gefuseerd zijn, zou het raar zijn als er niets uit die meting komt. Door de fusie zijn twee organisaties en systemen samengevoegd, dat raakt aan data. Gaan we op dezelfde manier met onze data om, bijvoorbeeld, hebben we wel uniforme werkwijzen en welke definities hanteren we? Er valt vast genoeg te optimaliseren. Door de inzet van DQ Monitor krijgen we daar snel inzicht in.’

Expertkennis
De manager Financiën kijkt uit naar de start van het project, in september. ‘We beginnen met de standaardoplossing. Ik verwacht dat er huiswerk uit voortkomt voor het verbeteren van onze data en dat er daarnaast aanknopingspunten inzitten om processen te optimaliseren en de fusie goed af te ronden. Het mooie is dat CNS veel kennis heeft, dus ze kunnen meedenken bij wat we echt willen, ook als dat maatwerk wordt. Als corporatie zijn wij te klein om een fulltime dataspecialist in huis te hebben, maar dankzij CNS hebben wij tóch expertkennis.’

Verwachtingen
Beveland Wonen maakte al gebruik van interne managementrapportages die handmatig werden opgesteld. Poortvliet verwacht dat het zijn corporatie veel tijdwinst gaat opleveren om data niet meer handmatig te hoeven verzamelen en controleren. ‘Met de tool van CNS gaat het maken van betrouwbare rapportages straks bijna automatisch. Zo houden we tijd over om analyses te doen en het gesprek aan te gaan over de data. Als financiële afdeling kunnen we daardoor echt waarde toevoegen.’

Visie
Gevraagd naar zijn visie op data zegt André Poortvliet: ‘Besluitvorming doen we vaak op ons gevoel. Dankzij data kunnen we dat gevoel beter onderbouwen. Dat vind ik een mooie beweging. Voor externe verslaggeving is data cruciaal. Bij bijvoorbeeld de marktwaardering is de vastgoeddata cruciaal. Data is het fundament van goede verslaglegging. In de toekomst kunnen we stappen zetten met data mining, waardoor we kunnen zoeken naar verbanden tussen dataverzamelingen om voorspellingen te doen op basis van patronen. Zover zijn we nog niet, maar het is mogelijk.’

 

Samenvatting

Beveland Wonen verhuurt ruim 11.000 woningen in de gemeenten Goes, Kapelle, Noord-Beveland, Borsele en Reimerswaal.

Toepassingen

 • Leegstand
 • Betaalachterstand
 • Financieel
 • Onderhoud & projecten
 • Verantwoording
 • Vastgoed
 • Woonruimteverdeling
 • Woningwaardering

Koppelingen

 • Tobias AX
 • ZIG

Producten

 • Business Insight
 • DQ Monitor