Tijd om het verhuurmutatieproces te verbeteren: maak kennis met de VMP monitor

Voor woningcorporaties is het verhuurmutatieproces een van de belangrijkste processen om efficiënt en effectief te laten verlopen. Dit bracht ons aan het denken: hoe kunnen we dit proces visueler maken? Maak nu kennis met onze verhuurmutatieproces monitor (VMP monitor), waarmee we in één oogopslag zichtbaar maken waar de verbeterpunten liggen.

Processen optimaliseren 

Het verhuurmutatieproces omvat veel deelprocessen en vraagt om afstemming tussen verschillende afdelingen. Wanneer dit proces niet efficiënt verloopt in een organisatie leidt dit vaak tot onnodige leegstand en langere wachttijden voor sociale huurwoningen. Zonde! Om dit proces te optimaliseren hebben we een oplossing bedacht: de VMP monitor.

Hoe werkt de VMP monitor?

De VMP monitor werkt met process mining: een techniek om processen in kaart te brengen en te analyseren. Met de VMP monitor bieden we in één oogopslag inzicht in de verschillende processtappen en hoelang het duurt vanaf opzegging tot wederverhuur. 

Het rapport geeft gebruikers vele inzichten:

  • De gemiddelde doorlooptijd per processtap over de geselecteerde periode;
  • Het aantal procesvariaties;
  • Van elke mutatie kunnen de processtappen worden geanalyseerd, waardoor er op detailniveau kan worden vastgesteld waar er eventuele vertraging is ontstaan. Ook is af te leiden of dit binnen de invloed van de eigen organisatie lag of niet.

Het resultaat? Lagere kosten en betere service

Door een korter en efficiënter proces kunnen woningcorporaties jaarlijks meer mensen huisvesten, wat uiteindelijk leidt tot kortere wachttijden voor sociale huurwoningen. Aan de ene kant draagt de tool bij aan het verminderen van de kosten, maar nóg belangrijker: het zorgt voor een verbetering van de service richting (potentiële) huurders. Benieuwd wat de VMP monitor voor jouw organisatie kan betekenen? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.