Verduurzamen dankzij data

Woonwaard, de woningcorporatie in de regio Noord-Kennemerland, wil graag een datagedreven organisatie zijn. BI helpt daarbij. CNS beheert het datawarehouse van Woonwaard, waarin alle data samenkomen. Daarop kan de corporatie haar data-analyses doen. Bijvoorbeeld als het gaat om CO2-reductie of andere vormen van verduurzaming.

Bijdragen aan een leefbare omgeving, dat is een doelstelling van Woonwaard. De corporatie zet zich in voor duurzaamheid door de ca. 15.000 woningen in een goede conditie te houden, te zorgen voor goede ventilatie en CO2-uitstoot te beperken. Daarnaast zal per 2050 het woningenbestand van Woonwaard van het gas af moeten zijn. Door allerlei verschillende bronnen samen te brengen in een warmtetransitie-visiekaart en CO2-monitor ziet de organisatie welke stappen tot welke resultaten leiden.

Bekijk het filmpje
Ben jij benieuwd hoe Woonwaard het aanpakt met de verduurzaming van de portefeuille, en hoe het werkt? Het filmpje geeft inzicht en inspireert. Wil jij ook weten waar je nu staat en welke stappen je nog moet zetten op het gebied van leefbaarheid en duurzaamheid? Neem contact op met Ilse van der Steen.