HW Wonen gaat voor meer inzicht

Bij woningcorporatie HW Wonen waait een frisse wind door de organisatie. Nieuwe bestuurders zorgen voor een nieuw elan. Mede daardoor wordt de vraag naar informatie steeds groter, en aan die groeiende behoefte kan het ERP-systeem niet helemaal voldoen. Samenwerking met CNS biedt uitkomst.

Het zijn dynamische tijden op de woningmarkt; ook bij HW Wonen, de woningcorporatie in de Hoeksche Waard, overstijgt de vraag het aanbod. Dat zegt teamorganisator Control Michel Immers. ‘Tegelijk maakt de organisatie intern ook grote veranderingen door. We zijn een ontwikkelingsslag aan het maken als organisatie, en goede rapportages zijn dan een must.’

Behoefte aan rapportages
HW Wonen werkt sinds kort met een nieuw softwaresysteem: Aareon Tobias 365, een gespecialiseerd systeem voor de vastgoedsector. ‘We hadden echt een toekomstbestendig systeem nodig, dat goed kan koppelen met ons woonruimteverdeelsysteem en het klantportaal. Daarnaast hebben we behoefte aan standaardrapportages. Aareon kan er een heel aantal leveren, maar het kan niet alles wat wij willen.’ Gelukkig kan CNS dat wel.

Klik met CNS
Tijdens een kennismakingsgesprek tussen team Control, team I&A en het bestuur bleek er een goede klik te zijn met CNS. ‘We hebben duidelijk gemaakt wat wij zoeken, en gekeken naar de mogelijkheden van CNS. Zij leveren standaardoplossingen, maar kunnen ook ondersteunen bij het ontwikkelen van maatwerkrapportages. Denk bij standaardrapportages bijvoorbeeld aan leegstandsrapportages, huurachterstandenrapportages en budgetteringsoverzichten. Ook willen we graag een stap gaan zetten op het gebied van datakwaliteit, met DQ Monitor.’

Vraagbaak en klankbord
Daarnaast had CNS nóg iets te bieden wat HW Wonen in deze fase hard nodig heeft. Immers: ‘We merken dat wij als organisatie nog aan de voorkant staan van de digitaliseringsslag. We hebben een BI-specialist die zich in deze materie gaat verdiepen. CNS kan voor deze collega een vraagbaak en klankbord zijn. Zij kunnen hem op weg helpen in de complexere vraagstukken. Zij dus kunnen op alle vlakken bieden wat wij zoeken.’

Hogere huurderstevredenheid
Ook verwacht Immers dat met DQ Monitor de interne beheersing van data verbetert. ‘We kunnen betere sturing geven aan de organisatie, waardoor we vragen van huurders gerichter kunnen beantwoorden. Als de datakwaliteit op orde is én je hebt de juiste rapportages, dan weet je wanneer er onderhoud plaats moet vinden aan een complex. En als je huurachterstanden in een vroeg stadium signaleert, kun je samen met de huurder eerder het gesprek erover aangaan en afspraken maken. Dat zal leiden tot een hogere huurderstevredenheid.’

Meer lezen?
Klik hier voor de klantcase.