De eerste release van dit jaar is een grote update

Dit zijn de belangrijkste punten van de 2.8-release:

Leefbaarheid
De module leefbaarheid is nieuw en het rapport maakt het mogelijk voor corporaties om leefbaarheidsbeleid op te stellen of te toetsen. Je kunt leefbaarheidskosten monitoren op elk detailniveau, zoals wijk en buurt. Ook kun je budget/realisatie monitoren, net als maatschappelijke vooruitgang. Denk bij dat laatste aan diverse leefbaarheidsdossiers, terugloop van betaalachterstanden en het aantal uitzettingen. De Leefbaarometer geeft de situatie én ontwikkelingen in wijk of buurt weer.

Voor woonconsulenten is het rapport een bron van informatie bij een bezoek aan een complex. Eén druk op de knop en de leefbaarheidsinformatie verschijnt geïntegreerd in beeld. Denk aan dossiers, meldingen en budgetten, in combinatie met de leefbaarheidssituatie. Ook is de ontwikkeling van leefbaarheid door de jaren heen eenvoudig te raadplegen.

CBS-data
Verschillende rapporten maken na de nieuwe release gebruik van CBS-data die gaan over gemeente, wijk en buurt.

Rapportverbeteringen
De release zorgt voor verschillende verbeteringen in de rapporten. De meest zichtbare is het toepassen van ‘drill through’ in meerdere rapporten. Met deze functie kun je direct van een visualisatie naar de contextafhankelijke details gaan.

Verbeterde Tabular-models
Ook binnen de Tabular-models worden een aantal verbeteringen doorgevoerd. Je mag een aantal breaking changes verwachten!

Nieuwe huurgrenzen 2022
In onze nieuwe 2.8-release hebben we diverse referentiewaarden en huurtoeslagparameters aangepast. Voor 2022 spelen deze waarden een rol in de verantwoordingsrapportage. De rapportages ‘Staatssteunregeling’ en ‘Passend toewijzen’ voldoen nu aan de 2022 regelgeving.