Online gebruikersbijeenkomst in een notendop 

Veel nieuws en kennis hebben we gedeeld tijdens de online gebruikersbijeenkomst op 25 november. Ondanks dat we elkaar niet live konden treffen, was het een inspirerende en interactieve sessie met actuele ontwikkelingen én verdieping vanuit de studio in Zoetermeer. 

Introductie Jarno Cislo & ontwikkelingen CNS
Sinds afgelopen zomer is Jarno Cislo algemeen directeur van CNS. Tijdens zijn introductie nam hij de kijkers mee in de grotere organisatie waarvan CNS onderdeel uitmaakt. Dat CNS bij Cegeka Business Solutions hoort, zorgt voor een brede expertise om op voort te kunnen bouwen. De visie van Cegeka is dat de mens centraal staat bij de diensten en software die geleverd worden: zowel de medewerker, de gebruiker als de huurder in de vastgoedsector. 

Kennisuitwisseling
De voordelen voor de bedrijven die deel uitmaken van de Cegeka groep, zijn kennisuitwisseling en productontwikkeling. ‘Er is veel platformkennis en we kunnen producten en dataoplossingen op elkaar aan laten sluiten. Als grote Microsoft-partner krijgen we informatie over productontwikkelingen bovendien snel, en kunnen daar ook op inspelen.’ 

Ontwikkelingen producten & roadmap CNS
Productmanager Marc Boonman neemt de kijkers mee in de productontwikkelingen. Ook nam hij uitgebreid de tijd voor de bespreking van het rapport Leefbaarheid. Dat wordt opgeleverd vanaf eind van het jaar. Het rapport helpt corporaties bij het maken van beleid en bij het bepalen waar zij hun budget voor in gaan zetten. Het rapport bevat details over de leefbaarheid in wijken, buurten en complexen. Daarbij geldt: hoe groener, hoe beter. Data over bijvoorbeeld woonfraude, de financiële draagkracht van de huurder en kwetsbare gezinnen leveren voor woonconsulenten bruikbare informatie op. Een koppeling met gegevens van de overheid (Leefbaarometer.nl) laat algemene tendensen zien. Verder bevat het rapport allerlei detailinformatie inzake dossiers.

Nieuwe releases
Voor 2022 staan wat betreft Business Insight én DQ Monitor nieuwe releases op stapel. Wensen van klanten leveren altijd belangrijke input voor het verbeteren van software, zegt Boonman: ‘We krijgen via verschillende routes wensen van klanten. Via het forum, of door klantenbezoeken. We kunnen niet alles tegelijk aanpakken, maar proberen wensen per release te bundelen. Op die manier kunnen we verbeteringen gericht inplannen.’ 

Datagedreven werken & praktijkvoorbeeld Design Thinking
Business consultant Gerard van der Molen neemt de kijkers mee in Design Thinking. Wat is het, hoe kun je het toepassen op BI en op datagedreven werken? 

Voor Design Thinking, een voorbeeld van agile werken, mogelijk gemaakt door betrokken leiderschap, zijn diverse competenties relevant. Zoals: hands on-zijn, pragmatisme, creativiteit, emotionele intelligentie en het hebben van kritisch denkvermogen. Het kan helpen bij beweging en waarde creëren, bij innoveren en analyseren. Daarnaast is het erg leuk om te doen! 

Ophalen van knelpunten
Design Thinking is met name goed bruikbaar bij use cases en het ophalen van knelpunten. Aan de hand van vijf stappen (empathise, define, ideate, prototype en test) kom je tot een oplossing. ‘Zo kom je samen, in co-creatie, tot een oplossing waarbij de mens centraal staat. We noemen het ‘thinking’, maar het gaat erg om het doen’, zegt Gerard. 

Aan de hand van het ontwikkelen van een dashboard maakt Gerard inzichtelijk hoe het in de praktijk werkt. Kijk voor meer inspiratie hier zijn presentatie terug, om neem contact met hem op als je zelf aan de slag wilt met Design Thinking. 

NPO data analyse
Data scientist Fatima Aden spreekt over het niet-planmatig onderhoud. Een datamodel, rechtstreeks geïmplementeerd op de brondata en een viertal analyses bieden nieuwe inzichten. Gevisualiseerd in een Power Bi-rapport geeft dat een mooi beeld van wat je met ruwe data kunt binnen de corporatie. 

De analyses op onderhoud zijn gericht op first time fix, reparatie binnen één jaar na mutatie, proces mining en uitschieters in de kosten. Vandaag beperkt Fatima zich tot het bespreken van eerste twee en zij betrekt kijkers actief met quizvragen. De analyse, vertelt zij, geeft waardevolle inzichten over hoe bijvoorbeeld de processen rondom first time fix en reparatie/mutatie zijn ingericht. Is zo’n proces niet goed ingericht, dan klopt ook de uitkomst niet. 

Nieuwe inzichten op basis van ruwe brondata kunnen echt toegevoegde waarde leveren, is de conclusie. En het kan ook snel: binnen 5 dagen is de implementatie rond. 

Workshops & trainingen
Er is steeds meer behoefte aan ontwikkeling van kennis en vaardigheden. Voor 2022 heeft CNS weer een mooi aanbod met Power BI, Data Analyse en Data Lake. Houd de agenda in de gaten als je behoefte hebt aan een workshop, of neem nu alvast contact op met Ilse. 

Meer weten? 

Voor meer informatie over een van deze onderwerpen kunt u contact opnemen met Ilse van der Steen.