Business Insight op Aareon Tobias AX

CNS werkt momenteel aan een grote update voor softwareomgeving Tobias AX. Naast een verbetering en uitbreiding van de huidige modules Leegstand, Incasso, Verantwoording, Onderhoud, Financiën en Vastgoed komen in de zomer de onderdelen Klantcontact en Leefbaarheid beschikbaar.

Module Klantcontact
De module Klantcontact geeft corporaties inzicht in de klantmeldingen en in de openstaande en gereed gemelde zaken. Daarnaast laat de module zien welke klantmeldingen in één keer afgehandeld zijn en welke zaken op tijd gereed zijn gemeld. Bovenstaande meetwaarden zijn te volgen in de tijd. Ook toont de module de ontwikkeling hiervan per afdeling/medewerker, per communicatiekanaal en per onderwerp.

Module Leefbaarheid
De module Leefbaarheid monitort de maatschappelijke investeringen op elk detailniveau. Denk aan wijk-, buurt- en complexniveau, maar ook een totaal overzicht van investeringen is beschikbaar. Ook geeft de module inzicht in budget/realisatie en maatschappelijke vooruitgang. Wat dat laatste betreft kun je denken aan het aantal (verschillende) leefbaarheidsdossiers, terugloop van betaalachterstanden en het aantal uitzettingen. In combinatie met dit alles maakt de Leefbarometer de huidige situatie inzichtelijk in buurt en wijk, net als de ontwikkeling daarvan.
De Leefbaarheidsrapportage maakt gebruik van de bouwstenen die Aedes benoemde voor een meetinstrument leefbaarheid. De Leefbaarheidsrapportage biedt overzicht; het rapport geeft informatie vanuit dossiers, budgetten en wijk- en buurtscores integraal weer.

CNS Data Lake
Voor Business Insight Online-klanten komt ook een data lake beschikbaar, voor big dataopslag. Het CNS Data Lake stelt ruwe brondata beschikbaar. Ook is het CNS Datawarehouse voor deze klanten toegankelijk. De beschikbaarheid van deze data zorgt ervoor dat je zelf (ad hoc-)rapportages of maatwerk kunt bouwen bovenop de Business Insight-standaard in de online omgeving. Uiteraard helpen we je daar ook graag bij.

Wil je meer weten over Business Insight Online? Klik dan hier.