Datakwaliteit controleren middels BI? Doe maar niet!

Datakwaliteit controleren met behulp van Business Intelligence is een grote valkuil. In dit blog legt Jan van Dijk uit waarom dat zo is. En, nog belangrijker, hoe je voorkomt dat je erin trapt.
Datakwaliteit wordt vaak in een adem genoemd met Business Intelligence. Hoewel beide sterk met elkaar verbonden zijn, zijn het toch heel andere begrippen. Het is familie van elkaar, maar zeker niet hetzelfde.

BI kan niet zonder goede datakwaliteit
Zonder de data op orde te hebben, is de waarde van rapportages en analyses zeer beperkt. Je kunt nog zulke mooie grafieken maken, als de data daarin niet klopt, kun je die grafiek beter in de prullenbak gooien. Want slechte data leidt tot verkeerde beslissingen. BI kan dus niet zonder goede datakwaliteit.

Data-integriteit versus datakwaliteit
Veel dataspecialisten verwarren het begrip data-integriteit met datakwaliteit. Met data-integriteit bedoelen we meestal de technische correctheid van de data. Zijn alle huurcontracten bijvoorbeeld wel gekoppeld aan een bestaande huurder? Dit soort problemen is relatief gemakkelijk op te sporen en te corrigeren. In onze BI-software detecteren wij dit soort fouten automatisch, en als dat nodig is geven we onze klanten een seintje. Deze data-integriteit beslaat echter slechts een beperkt aspect van datakwaliteit. Het zegt bijvoorbeeld niets over de correctheid van het huurbedrag of over de juistheid van de gezinssamentelling.

Controle op de stamgegevens
De volgende stap van het op orde brengen van de datakwaliteit, is de controle op de masterdata. Dat noemen we ook wel de stamgegevens. Heb ik bijvoorbeeld woningtypes in mijn data die ik daar niet in wil hebben? Of komen er urgentiegronden voor die ik niet meer wil gebruiken? Ook dit soort fouten is relatief snel boven tafel te halen en op te lossen.

De grootste valkuil
Wat is nu de grootste valkuil als het gaat om het verbeteren van datakwaliteit? Dat is het beperken van de scope tot de data die in het BI-systeem zit. Trap er niet in! Er wordt wel eens gezegd: ‘Als ik er niet over hoef te rapporteren, dan is het ook niet belangrijk genoeg om het te controleren.’ Dit is een heel gevaarlijke manier van kijken naar datakwaliteit. Geen manager zal erin geïnteresseerd zijn om structureel de gemiddelde lengte van het aanrechtblad of de gemiddelde oppervlakte van de zijtuinen in de gaten te houden. Toch zijn deze gegevens wel degelijk van invloed op de woningwaarderingspunten. En die zijn op hun beurt weer van invloed op de huurprijzen en de marktwaarde. Ook al is het niet interessant om die gegevens op te nemen in BI-rapportages, je zult ze wel op orde moeten hebben om de juiste beslissingen op te kunnen baseren.

Klanttevredenheid en efficiency
De hierboven genoemde beperking van de scope levert ook een grote beperking op in de resultaten van de kwaliteitsverbetering. E-mailadressen en telefoonnummers van relaties bijvoorbeeld, nemen we tegenwoordig niet meer op in datasets voor rapportage. De AVG vraagt van ons om alleen gebruik te maken van persoonsgegevens wanneer dat strikt noodzakelijk is. Dit betekent uiteraard niet dat die gegevens niet op orde hoeven te zijn; het correct vastleggen van deze gegevens is cruciaal voor de klanttevredenheid en de efficiency van de organisatie.

7-stappenplan
De controle op datakwaliteit alleen toepassen op informatie die aanwezig is in BI-systemen, levert dus zeer beperkte resultaten op. Datakwaliteit is een te belangrijk onderwerp om als aanhangsel van BI te behandelen. Met een simpel rapport met wat uitval kom je er niet! Niet voor niets heeft Aedes veel aandacht besteed aan datakwaliteit en een 7-stappenplan opgesteld om tot een goede borging van de datakwaliteit te komen.

Concrete resultaten met DQ Monitor
DQ Monitor van CNS helpt bij het meten van datakwaliteit op een veel breder gebied dan in de BI-systemen. DQ Monitor is snel te implementeren; dat is een kwestie van dagen. De tool levert meteen heel concrete resultaten op, waarop je direct actie kunt ondernemen vanuit de software zelf. Daarnaast geeft DQ Monitor trends weer van de datakwaliteit, zodat je weet of je aan het dweilen bent met de kraan open, of dat je serieus stappen aan het maken bent tot verbetering van de datakwaliteit. Met DQ Monitor maak je dus écht werk van het verbeteren van datakwaliteit.

DQ Webinar 2 maart
Tijdens de CorporatieGids LIVE kennisdag  zal CNS een kennissessie verzorgen over datakwaliteit. In het DQ-webinar laat CNS zien hoe een heel laagdrempelige en tastbare aanpak hét verschil kan maken in het structureel op orde brengen van data. Meld je hier aan!