Nieuwe mogelijkheden met Business Insight 2.4 release

CNS werkt voortdurend aan de uitbreiding en verbetering van haar producten. Daarmee zorgen we ervoor dat woningcorporaties steeds beter de organisatie kunnen besturen op basis van een standaard rapportageplatform. In november kwam de nieuwe release van Business Insight 2.4. op de markt. Hier lees je meer over de belangrijkste verbeteringen in V2.4.


Niet planmatig onderhoud
Het hele NPO-model en – rapport hebben we van de grond af opnieuw opgebouwd. Onderhoudsorders zijn toegevoegd en bieden een grotere flexibiliteit. Het model toont meetwaarden vanuit verschillende perspectieven: ‘gestart’, ‘gepland’, ‘technisch gereed’, ‘afgehandeld’, ‘openstaand’ en ‘gerealiseerd’. Met deze uitbreiding kunnen onze klanten nu beter sturen op het dagelijkse onderhoudsproces.

Klantcontact
Dankzij de nieuwe release is het nu mogelijk de module Klantcontact te vullen vanuit Dynamics Empire, het ERP-systeem van Cegeka naast Iris, het klantcontactsysteem van Kubion.

Verbeteringen aan rapporten en modellen

Business Insight wordt voortdurend aangepast op veranderende wet- en regelgeving.
De huursombenadering is hiervan een mooi voorbeeld. In versie 2.4 is het wetsvoorstel Wijziging huursomstijging (35254) doorgevoerd in de rapporten en modellen. Ook is het gemakkelijker gemaakt om te bepalen of er gemeentelijke afspraken zijn in de huursombenadering. Daardoor kan nu gemakkelijk worden gefilterd op prestatieafspraken in rapporten.

Streefhuur visualisatie
De pagina Financieel in de Portefeuillemonitor heeft een nieuwe visual. Hierin zijn 3 soorten huur gecombineerd weergegeven. De visual laat zien hoe de contracthuur zich procentueel verhoudt tot de maximale huur (op basis van woningwaardering) en de streefhuur.

Algemene verbeteringen
De nieuwe release kent verder nog een aantal aantrekkelijke verbeteringen die het gebruik van het systeem vergemakkelijken. Zo kleurt de laatste laaddatum rood in alle rapporten, wanneer deze datum langer dan een dag geleden is. Op incasso-gebied is ‘debiteursoort’ toegevoegd aan ‘betalingsgedrag’. Zo is gemakkelijk onderscheid te maken tussen huurders en overige debiteuren.

Meer weten
Wil je meer weten over de verbeteringen in de rapporten, modellen en algemene verbeteringen? Neem contact op met onze verkoop afdeling via verkoop@cns.nl / 088 – 388 00 05