Terugblik op gebruikersbijeenkomst

Online op de hoogte

Sommige dingen gaan gewoon door, ondanks corona. Zoals de gebruikersbijeenkomsten die CNS tweemaal per jaar voor klanten organiseert. Op donderdag 5 november namen wij onze klanten mee in de ontwikkeling van producten en diensten in de branche. Het was ‘Business Intelligence As Usual’. Alleen dit keer niet op kantoor in Utrecht, maar online. Bijeenkomst gemist? Hier kun je de belangrijkste punten teruglezen.


Klanttevredenheid
Hoe onze klanten de producten en dienstverlening van CNS waarderen, is voor ons van groot belang. Juist in onze branche is meten weten. Daarom hebben we in het afgelopen jaar voor het eerst een klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd.

We vroegen respondenten onder andere naar hun beleving van onze betrouwbaarheid, flexibiliteit en innovativiteit. Daarnaast gaven de deelnemers een cijfer voor de functionaliteit, het gebruiksgemak en de kwaliteit van onze producten Business Insight, Dwex en DQ Monitor. Op alle kenmerken scoorden we een ruime voldoende. Klanten beloonden ons met het totaalcijfer 7,5.

Uiteraard is er ook ruimte voor verbetering. We gaan dan ook met de uitkomsten van het onderzoek aan de slag. Naast de functionaliteit van onze producten zetten we ook in op verbetering van onze communicatie rondom releases. Tot slot gaan we breder adviseren, o.a. door verbetering van onze best practices rond implementaties en het verdiepen van onze kennis rond corporatieprocessen.

Voor 2021 staat weer een klanttevredenheidsonderzoek op de planning, en wie weet ook zo nu en dan een kort online onderzoek.

Ontwikkelingen Business Insight
Binnen Business Insight verscheen in 2020 een nieuw rapport voor klantcontact. Er was veel tijd en aandacht voor de doorontwikkeling van niet-planmatig onderhoud (NPO), en voor de dvi-rapportage. Daarnaast hebben we ons beziggehouden met het ontsluiten van data in de cloud.

Volgend jaar richten we ons op management-dashboards voor de afdelingen Wonen, Financiën en Vastgoed. Daarvoor realiseren we nieuwe koppelingen met ERP-systemen en andere bronnen, rapportages en uitbreiding van het financiële model.

Ontwikkelingen DQ Monitor
In 2020 hebben we in ons product DQ Monitor nieuwe standaardcontroles ondergebracht. Ook is er nu de mogelijkheid eigen controles (maatwerk) zelf te beheren.

Verdere doorontwikkeling in 2021 is gericht op het beheer en de vereenvoudiging van eigen controles en nieuwe standaardcontroles. Daarnaast gaan we van het DQ Portal naar SaaS.

Data science
Data scientist Constantijn Rijsdijk gaf uitleg over wat data science precies is. Welke toepassingen zijn er, en wat hebben woningcorporaties daaraan? Data science bevindt zich op het snijvlak van statistiek, domeinkennis en coderen. Het is een creatieve wetenschap, en de beoefenaars moeten van puzzelen houden.

Het vakgebied kan een rol spelen bij het voorspellen van planmatig onderhoud, wat daardoor effectiever en goedkoper plaats kan hebben. Wie leegstand beter kan voorspellen, kan huurders effectiever huisvesten, en heeft minder derving. Ook voor de brandveiligheid kan data science betekenis hebben, bijvoorbeeld in relatie tot het gebruik van materialen en energie. Denk verder ook aan het voorspellen van CO2-reductie en het voorkomen van huurfraude met behulp van data.

Voor een volwassen organisatie, dat is een organisatie die in staat is om op een effectieve en efficiënte manier om te gaan met veranderingen en tijdsdruk in haar omgeving, kan data science het meest succesvol zijn. Wetenschap kan dan aansluiten bij de business. Een use case discovery kan een corporatie helpen zich te richten op de meest kansrijke business case. CNS helpt daar graag bij. Geïnteresseerde klanten kunnen bij ons terecht voor een inspiratiesessie en een workshop. Voor meer informatie kun je terecht bij Ilse van der Steen van CNS.

Vragen?
Heb je naar aanleiding van dit bericht vragen? Neem gerust contact met ons op.