De groei van data neemt exponentiële vormen aan binnen woningcorporaties. Niet alleen interne dataverzamelingen, maar ook de beschikbaarheid van openbare datasets neemt sterk toe. Hoe zorg je ervoor dat je de juiste conclusies kunt trekken uit je data-analyse? CNS biedt een workshop aan gericht op het analyseren van data binnen de corporatiesector.

Wil je meer weten? Kijk dan hier