Met BI flexibel naar de Cloud

Steeds meer corporaties omarmen een cloud-tenzij strategie. Maar voordat alle bedrijfsapplicaties via SaaS zijn gerealiseerd, is er nog een flink aantal hordes te nemen. De meeste individuele applicaties bieden wel een cloud-based variant, maar de vele afhankelijkheden tussen de verschillende systemen maken de weg naar de cloud lang en hobbelig.  Het risico bestaat dat we terugvallen op los van elkaar opererende systemen met arbeidsintensieve en dure koppelingen ertussen. En die déjà vue dachten we inmiddels achter ons te hebben gelaten.

Zoals wel vaker in ons werkgebied, neemt ook hier het ERP-systeem een centrale plek in. De omvang en bedrijfskritische aard maken de overgang naar de cloud op zich al een flink project. Het in stand houden van de functionaliteit van alle systemen die integreren met het ERP, maakt het project nog een stuk complexer.

Een prominente rol voor de overgang naar de cloud is weggelegd voor Business Intelligence. BI-systemen integreren met meerdere systemen. Bovendien is die integratie vaak anders van karakter. Veel integraties in de cloud zijn gebaseerd op het uitwisselen van kleine, afgebakende stukjes informatie. BI heeft echter uitwisseling van data in bulk nodig en over een heel breed scala van gegevens.

Een BI-systeem dat dergelijke integraties kan realiseren in een SaaS-omgeving is daarom cruciaal voor een soepele overgang naar de cloud. En aangezien niet alle systemen waar BI mee integreert allemaal tegelijk naar de cloud gaan, zal het BI systeem moeten kunnen integreren in een hybride omgeving met zowel SaaS- als on-premise-systemen.

Business Insight van CNS kan dit. Cruciaal hierin is de ontkoppeling van het verzamelen van data en het gebruik van data. Business Insight verzamelt op een slimme manier data uit verschillende systemen en via verschillende methoden. Dit resulteert in een staging area die er hetzelfde uitziet, ongeacht de locatie van de brondata en de manier van toegang. Hierdoor kunnen we per systeem eenvoudig overgaan van on-premise naar SaaS-databronnen.

Door de BI-oplossing als eerste in de cloud te zetten en stap voor stap de aangesloten bedrijfssystemen over te zetten, waarbij de connectie met BI wordt behouden, is uw BI-systeem van een sta-in-de-weg tot een katalysator geworden. Hiermee wordt de weg naar de Cloud makkelijker te bereizen en hoef je niet meer op een roze wolk te leven om het einddoel in zicht te krijgen.