Aedes komt met stappenplan voor datakwaliteit

Om corporaties te helpen bij het verbeteren en behouden van datakwaliteit heeft branchevereniging Aedes het ‘Stappenplan datakwaliteit voor woningcorporaties’ gemaakt. Bij de ontwikkeling hiervan zijn de leden van Aedes intensief betrokken. Verschillende corporaties hebben bijdragen geleverd en onderdelen becommentarieerd. Het stappenplan is gebaseerd op de methode Getting in front on data van de ‘data-autoriteit’ Thomas Redman.

Werken aan datakwaliteit is van waarde voor woningcorporaties, stelt Aedes. ‘Een zorgvuldig opgenomen reparatieverzoek vergroot de kans dat de huurder in een keer geholpen wordt. Een actuele plattegrond bij elke geadverteerde woning voorkomt onnodige bezichtigingen. Met juiste en complete opnamegegevens kan vastgoedonderhoud beter op tijd, geld en kwaliteit afgewogen worden’, staat in het voorwoord van de (digitale) uitgave die over het stappenplan is gemaakt. ‘Goede data dragen direct bij aan de kwaliteit van beleid en het werk, het soepel verlopen van de dienstverlening en de betrouwbaarheid van verantwoordingsinformatie. Het brengt meer plezier op de werkvloer en tevredenheid van huurders’, aldus Aedes.

DQ Monitor van CNS maakt het mogelijk om de kwaliteit van data structureel en periodiek te meten. DQ Monitor sluit aan bij de kernprocessen van woningcorporaties en ondersteunt het datakwaliteit-verbeterproces gedurende het Stappenplan Datakwaliteit:

  1. Belang opwekken; DQ Monitor maakt duidelijk waar de problemen met datakwaliteit zich voordoen, waardoor de gevolgen van onbetrouwbare gegevens niet meer ter discussie hoeven te staan.
  2. Probleem bepalen & prioriteiten stellen; door te starten met een nulmeting van de huidige datakwaliteit krijgt de organisatie een objectief beeld met inzicht in de aandachtsgebieden. Dit dient als startpunt voor een concrete uitwerking van een plan van aanpak.
  3. Analyse & Veranderen; door het inzicht in verbeteringen aan de data, maar ook inzicht in nieuwe fouten, wordt duidelijk waar structurele problemen in de vastlegging zich bevinden. Gegevensverantwoordelijken hebben direct inzicht in het eigen domein waarmee direct bijsturen wordt vereenvoudigd.
  4. Zekeren; door structurele monitoring blijft er zicht op de ontwikkeling van datakwaliteit. Daarbij biedt de oplossing gedetailleerde vastlegging voor een betere data governance.

Meer weten over wat CNS in huis heeft voor het verbeteren van de datakwaliteit? Lees alles over DQ Monitor.