Aedes bijeenkomst 2

CNS vertelt op Aedes bijeenkomst over DQ Monitor

‘DQ Monitor geeft inzicht in datakwaliteit drie grote ERP-systemen’

Presentatie Stadgenoot op Aedes themabijeenkomst datakwaliteit

Wat hebben de markt en de branche in de aanbieding aan tools om het verbeteren van datakwaliteit te ondersteunen? En wat kun je daar precies mee? Die vragen stelde de vereniging van woningcorporaties Aedes centraal in een themabijeenkomst over het belang van datakwaliteit. CNS was uitgenodigd om te vertellen welk steentje haar product DQ Monitor hieraan bijdraagt.

De Aedes bijeenkomst vond plaats bij Mozaïek Wonen in Gouda waar vertegenwoordigers van corporaties en leveranciers ervaringen uitwisselden rondom het thema datakwaliteit als vervolg op de eerste bijeenkomst in juli waar Rob Christiaanse, docent informatiesystemen bij TU Delft, VU Amsterdam en Nijenrode Business Universiteit vertelde over de laatste ontwikkelingen in het vakgebied en wat volgens hem wel en niet werkt bij datakwaliteit. 

DQ Monitor: concrete oplossing
CNS, als ervaren aanbieder van BI-oplossingen voor woningcorporaties, meldde dat het in de jarenlange ervaring met rapportages heeft gemerkt dat “garbage in-garbage out” betekent voor informatievoorziening. Daarom ontwikkelde CNS samen met de corporatiebranche DQ Monitor die gestandaardiseerde controles kent rondom corporatie specifieke thema’s, zoals de woningwaardering, vastgoedkenmerken en klantgegevens. ‘DQ Monitor biedt een concrete oplossing die kan meten, verbeteren en blijvend monitoren’, onderstreepte CNS-accountmanager Ilse van der Steen tijdens de bijeenkomst.

Uitermate geschikt
Projectmanager  Sander van Maurik van het Amsterdamse Stadgenoot ging tijdens zijn presentatie in op wat tooling, in dit geval van CNS, bijdraagt aan de datakwaliteit van zijn corporatie. Sander vertelde dat Stadgenoot is gestart met het verbeteren van de datakwaliteit en daarbij heeft gemerkt dat binnen de organisatie niet altijd de noodzaak werd ervaren van goede datakwaliteit. Dat sentiment veranderde enigszins toen de migratie naar een nieuw ERP-systeem (van Key2Wocas naar Tobias AX) actueel werd. ‘Voordeel van DQ Monitor is dat het soepel is aan te sluiten op de drie grote ERP-systemen, wat DQ Monitor uitermate geschikt maakt om juist bij een migratie in te zetten voor verbetering van datakwaliteit’, aldus Sander. Stadgenoot heeft ook eigen controles voor specifieke problemen vanuit de organisatie. ‘Want’, meent Sander, ‘direct inzicht in waar het probleem zich bevindt is de belangrijkste bijdrage van de tooling aan het oplossen van issues rond datakwaliteit.’

Aan het einde van de themabijeenkomst bleek de rode draad in de presentaties duidelijk zichtbaar: de juiste tooling biedt het inzicht dat nodig is om de bewustwording rond datakwaliteit in de organisatie te creëren. Met de juiste tooling wordt datakwaliteit concreet en meetbaar.