DQ Monitor 1.6 release: controle klantgegevens en data governance

Datakwaliteit is een hot issue binnen woningcorporaties en de ontwikkeling van DQ monitor binnen CNS gaat razendsnel. In de nieuwste release (versie 1.6) wordt zowel een nieuwe module (Klant) als belangrijke nieuwe functionaliteit opgeleverd (data governance).

Klantmodule
Deze module volgt het VERA-gegevensdomein ‘Relaties’ en controleert het bronsysteem op de aanwezigheid en inhoudelijkheid van alle datavelden van natuurlijke personen, rechtspersonen en groepen van personen. De aanwezigheidscontroles kijken of het veld ingevuld is; de inhoudelijke controles checken of velden op de juiste manier gevuld is (bijv. telefoonnummer, emailadres, incassowijze of IBAN) en of er geen dubbele relaties voorkomen binnen het systeem. Bijkomend voordeel van deze module is dat het bronsysteem wordt getoetst op VERA compliancy inzake het domein ‘Relaties’.

Data governance
In de 1.6 versie kan aan elke controle een data-eigenaar worden gekoppeld. Vanuit een filter kan er vervolgens per data-eigenaar worden gemonitord op de datakwaliteit. Per controle (en op totaal eigenaar-niveau) wordt er inzicht gegeven in verbeteringen en nieuwe signaleringen. De meting wordt elke dag uitgevoerd, maar tevens kan de datakwaliteit worden vergeleken met een willekeurige meting uit het verleden, bijvoorbeeld aan het begin van het jaar of aan bij de start van het datakwaliteitsproject.  

Bezoek stand 50 tijdens corporatieplein op 26 september a.s. voor meer informatie of neem contact op met verkoop@cns.nl