Standaard Modules voor het Strategisch Dashboard van CNS

Deel 4 – Verhuurproces

Nieuw is het CNS-platform met Standaard Modules voor basisrapportages over de belangrijkste processen binnen woningcorporaties. De modules bieden niet alleen basisinformatie, maar ook strategische stuurgegevens en selfservice BI (business intelligence) voor innovatieve analysemogelijkheden. De gevraagde informatie uit deze gelaagde modules komen samen in het digitale Strategisch Dashboard.

In een serie belichten we kort de verschillende Standaard Modules. Aflevering 4 gaat over de module Verhuurproces.

Wat biedt de module? Wat kun je ermee?

Basisinformatie – Die gaat over alle relevante onderwerpen binnen woonruimteverdeling vanaf het leegmelden van een eenheid tot het tekenen van het nieuwe huurcontract. De module bevat alle gegevens over de aangeboden eenheden, passieve en actieve woningzoekenden, nieuwe huurcontracten, weigeringen, advertenties en reacties. Alle kenmerken en meetwaarden zijn goed gedocumenteerd, waardoor belanghebbenden binnen corporaties en gemeenten goed in staat zijn om zelf rapporten en analyses te maken over bijvoorbeeld de weigeringen per locatie, de zoektijd voor grote gezinnen en de slaagkans voor woningzoekenden met de laagste inkomens.

Strategische informatie – Hier gaat het om alle belangrijke KPI’s over de woonruimteverdeling vanuit verschillende belanghebbenden. Je krijgt eenvoudig inzicht in bijvoorbeeld de verhouding tussen reguliere toewijzingen en die op basis van voorrang of lokaal beleid. Ook het effect van het beleid rond doorstromers en starters is zichtbaar. Daarnaast is het mogelijk de regionale prestatieafspraken te verantwoorden.

Innovatie – CNS maakt het mogelijk om de gegevens uit de module te combineren met andere databronnen, zoals het ERP. Hiermee krijg je een compleet beeld over bijvoorbeeld de ondersteuning van assetmanagement. De combinatie van een duidelijk en compleet datamodel met de zeer gebruiksvriendelijke tool Power BI maakt het mogelijk voor belanghebbenden hun eigen rapportage samen te stellen. Daarnaast kan CNS met behulp van data science een rol spelen bij het maken van voorspellende analyses over beleidseffecten. Die voorspellingen stellen je in staat het beleid veel gerichter te maken en de stakeholders beter te adviseren.