Standaards en voorspellende inzichten Woonruimteverdeling

Het belang van woonkoepels om data te vergelijken in diverse regio’s is groot, waardoor de behoefte aan standaards in het verhuurproces groeit. Samen met klanten werkt CNS al een aantal jaren aan de ontwikkeling van managementrapportages gebaseerd op branchestandaards. Vertegenwoordigers van woonkoepels en CNS spraken hierover tijdens een bijeenkomst afgelopen week.

De sessie met woonkoepels stond voor een deel in het teken van de nieuwste Standaard Module Verhuurproces die CNS specifiek voor woonkoepels heeft ontwikkeld. Door de inzet van generieke, zeer begrijpelijke datamodellen, gebaseerd op Power BI, is analyse eenvoudig en breed toegankelijk voor gebruikers.

Twee Sociale Verhuurders, Haaglanden en Thuis in Limburg, zijn woonkoepels die ervaring hebben met de ontwikkeling van standaards binnen ZIG en Aedes. Daarnaast houden zij zich actief bezig met toekomstige vraagstukken op het gebied van woonruimteverdeling. Tijdens de sessie werd van gedachten gewisseld over de meetbaarheid van beleid. Wat kunnen we met resultaten vanuit stuur- en verantwoordingsinformatie waarin zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van standaards? De gedachte is dat alleen op die wijze benchmarking mogelijk is, waarbij je concrete kennis en ervaring kan uitwisselen vanuit verschillende regio’s.

Voor toekomstige vraagstukken in de woonruimteverdeling werden in de sessie de mogelijkheden van voorspellende inzichten besproken. Door beleidseffecten voorspelbaar te maken kan je beleid veel gerichter maken en stakeholders beter adviseren. Afgesproken is dat er wordt gekeken naar concrete casusmogelijkheden die woonkoepels later gezamenlijk of afzonderlijk kunnen uitwerken.