Inschrijven workshop Power BI 7 maart 2019

Power BI staat volop in de aandacht als gemakkelijk inzetbare rapportagetool. Bij CNS is Power BI zelfs het platform voor de rapportagemodules. Maar wat komt er eigenlijk bij kijken om medewerkers in een corporatie optimaal gebruik te laten maken van de mogelijkheden? Om die vraag te beantwoorden organiseert CNS workshops waarin Power BI stapsgewijs wordt geïntroduceerd. Wat heb je ervoor nodig, welke valkuilen zijn er en wat zijn de mogelijkheden? Binnen de workshop worden de nieuwste ontwikkelingen die Power BI heeft doorgemaakt meegenomen. Ook voor gebruikers met enige ervaring is voldoende uitdaging in deze praktische workshop.

Op 7 maart vindt de volgende workshop plaats. Direct inschrijven!

CNS biedt deze workshop ook aan als Incompany workshop. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ilse.van.der.steen@cns.nl / 06-24863383

CNS neemt RGS op in financiële rapportage

In december 2018 werd voor de corporatiesector het referentie grootboekschema opgeleverd. CNS staat achter de standaardisatie binnen de sector en zal op korte termijn het RGS implementeren in haar financiële rapportage. Naast de opties om indelingen te gebruiken uit het eigen grootboek en voor de dVi, wordt de optie toegevoegd om de financiële rapportage volgens RGS te genereren. De woningcorporatie kan ervoor kiezen om in haar financiële administratie het eigen grootboekschema direct te vervangen door het RGS. In dat geval vervangt het RGS het eigen grootboek per direct. De verwachting is echter dat het RGS in eerste instantie naast het huidige grootboekschema gebruikt gaat worden. Dit kan doorgevoerd worden in het financiële systeem (bv als label bij het grootboek). In dit geval wordt bij de installatie van het rapport een mapping gemaakt tussen het eigen grootboek en het RGS.
Een andere mogelijkheid is dat het RGS in het financiële rapport wordt doorgevoerd (en niet in het financiële systeem). Hierbij wordt de mapping in het rapport zelf gemaakt tussen het eigen grootboek en het RGS. In beide gevallen faciliteert CNS een balans en W&V rekening in RGS-formaat.

Standaards en voorspellende inzichten Woonruimteverdeling

Het belang van woonkoepels om data te vergelijken in diverse regio’s is groot, waardoor de behoefte aan standaards in het verhuurproces groeit. Samen met klanten werkt CNS al een aantal jaren aan de ontwikkeling van managementrapportages gebaseerd op branchestandaards. Vertegenwoordigers van woonkoepels en CNS spraken hierover tijdens een bijeenkomst afgelopen week.

De sessie met woonkoepels stond voor een deel in het teken van de nieuwste Standaard Module Verhuurproces die CNS specifiek voor woonkoepels heeft ontwikkeld. Door de inzet van generieke, zeer begrijpelijke datamodellen, gebaseerd op Power BI, is analyse eenvoudig en breed toegankelijk voor gebruikers.

Twee Sociale Verhuurders, Haaglanden en Thuis in Limburg, zijn woonkoepels die ervaring hebben met de ontwikkeling van standaards binnen ZIG en Aedes. Daarnaast houden zij zich actief bezig met toekomstige vraagstukken op het gebied van woonruimteverdeling. Tijdens de sessie werd van gedachten gewisseld over de meetbaarheid van beleid. Wat kunnen we met resultaten vanuit stuur- en verantwoordingsinformatie waarin zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van standaards? De gedachte is dat alleen op die wijze benchmarking mogelijk is, waarbij je concrete kennis en ervaring kan uitwisselen vanuit verschillende regio’s.

Voor toekomstige vraagstukken in de woonruimteverdeling werden in de sessie de mogelijkheden van voorspellende inzichten besproken. Door beleidseffecten voorspelbaar te maken kan je beleid veel gerichter maken en stakeholders beter adviseren. Afgesproken is dat er wordt gekeken naar concrete casusmogelijkheden die woonkoepels later gezamenlijk of afzonderlijk kunnen uitwerken.