BI als voorwaarde voor Innovatie

“Business intelligence is geen ICT-speeltje maar een voorwaarde voor innovatie binnen de organisatie”

“Wonen Zuid is ambitieus. We willen groei bij een gelijkblijvende werkorganisatie. Dit kunnen we alleen maar faciliteren als we zaken efficiënter regelen. Dat doe je met ICT-innovatie waarbij de kwaliteit van data een belangrijk aspect is.”

Albert van Heugten, verantwoordelijk voor de informatievoorziening en de automatisering bij de Limburgse woningcorporatie, hecht waarde aan het werken volgens architectuur en standaardisatie van de informatiehuishouding, bij een hoge datakwaliteit. ICT-vernieuwingen zoals business intelligence moeten dit faciliteren. Op het pad van verandering en innovatie helpt CNS de corporatie al ruim zestien jaar. Albert reageert op een aantal stellingen. Lees de stellingen en zijn reacties in de klantcase op deze website.