Standaard Modules Strategisch Dashboard

Deel 3 – Onderhoud 

CNS heeft tijdens het Corporatieplein 2018 een nieuw product gepresenteerd: het Strategisch Dashboard. Dit is verbonden met het nieuwe CNS-platform met Standaard Modules voor basisrapportages over de belangrijkste processen binnen woningcorporaties. De modules bieden elk niet alleen basisinformatie, maar ook strategische stuurinformatie en selfservice BI (Business Intelligence) voor innovatieve analysemogelijkheden. De gevraagde informatie uit deze gelaagde modules wordt verpakt/aangeboden in het overzichtelijke Strategisch Dashboard. 

In een serie berichten belichten we kort de verschillende Standaard Modules waarmee het dashboard kan worden gevoed. Aflevering 3 gaat over de module Onderhoud. 

Wat biedt de module? Wat kun je ermee? 

Basisinformatie over zowel planmatig als niet-planmatig onderhoud met een duidelijk inzicht in de werkelijke en geplande kosten. Voor niet-planmatig wordt van alle taken de werkelijke en de voorgecalculeerde kosten met elkaar vergeleken. Ook de prestaties van uitvoerders en de activiteit per complex zijn beschikbaar.
Planmatig onderhoud bevat alle kosten per project en deelproject. Deze kunnen worden vergeleken met het budget en de prognose. Hiermee kun je het totale onderhoudsproces  maar ook elk project in het bijzonder scherp  volgen en bijsturen. 

Strategische informatie. De beschikbare rapportage helpt bij het bepalen van het beleid ten aanzien van de kosten van onderhoud. De verhouding tussen planmatig en niet-planmatig onderhoud geeft richting aan het inzetten van resources op de juiste manier. Ook kun je het vastgoedbeleid hiermee ondersteunen, doordat per complex de totale kosten voor onderhoud duidelijk in beeld zijn.

Innovatie. Historie van onderhoudstaken kan gebruikt worden om via AI-technieken het optreden van meldingen te voorspellen. De resultaten van initiatieven zoals precisie-onderhoud kunnen gevolgd worden. Effecten van het gebruik van bijvoorbeeld sensor-data zouden zichtbaar moeten zijn in de kosten voor onderhoud.