CNS Gebruikersdag

Op de derde CNS Gebruikersdag van dit jaar werden de deelnemers aan de hand van het Convenant verbetering informatievoorziening woningcorporatiesector bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen rondom SBR, dvi en RGS. Er werd van gedachten gewisseld over wat te doen zodra SBR en RGS volledig zijn geïmplementeerd, maar ook hoe de tussenliggende periode is te overbruggen. CNS ondersteunt de diverse mogelijkheden daartoe. Ook op het gebied van dvi 2018 staat CNS in de startblokken om benodigde data kwalitatief aan te kunnen leveren. DQ Monitor biedt een module met specifieke datakwaliteitscontroles gebaseerd op de nieuwste vereisten voor de dvi-verantwoording.

Gedurende de bijeenkomst was er veel aandacht voor datakwaliteit. De Amsterdamse corporatie Stadgenoot deelde haar aanpak om samen met gebruikers eerst data op te schonen voordat specifieke verantwoordelijkheden worden belegd. De drempel om hiermee te starten is dan lager.

François Ruiter van ESWD, die met CNS samenwerkt, nam de deelnemers aan de Gebruikersdag mee in het zogenoemde ‘volwassenheidsmodel’ voor datakwaliteit, en hoe een organisatie datakwaliteit kan optimaliseren. “Een datakwaliteitsscan geeft een totaalbeeld op het gebied van techniek, proces en organisatie. Daarmee krijg je een startpunt met duidelijke verbeterplannen.”

Op het gebied van Power BI liet CNS een aantal nieuwe functionaliteiten zien die heel praktisch ingezet kunnen worden tijdens een presentatie van de maand- of tertaalrapportage. Power BI biedt heel visueel aantrekkelijke mogelijkheden die snel inzicht geven in relevante informatie en uitstekend passen bij digitaal (samen)werken. Verder was er aandacht voor het eenvoudig samenstellen van de tertaalrapportage binnen het Strategisch Dashboard door gebruik te maken van de rapportagemodules van CNS. Vanuit de strategische KPI’s is er dan samenhang en inzicht in informatie op strategisch tot operationeel niveau.

De volgende CNS Gebruikersdag is in maart 2019.