Standaard Modules Strategisch Dashboard

Deel 3 – Onderhoud 

CNS heeft tijdens het Corporatieplein 2018 een nieuw product gepresenteerd: het Strategisch Dashboard. Dit is verbonden met het nieuwe CNS-platform met Standaard Modules voor basisrapportages over de belangrijkste processen binnen woningcorporaties. De modules bieden elk niet alleen basisinformatie, maar ook strategische stuurinformatie en selfservice BI (Business Intelligence) voor innovatieve analysemogelijkheden. De gevraagde informatie uit deze gelaagde modules wordt verpakt/aangeboden in het overzichtelijke Strategisch Dashboard. 

In een serie berichten belichten we kort de verschillende Standaard Modules waarmee het dashboard kan worden gevoed. Aflevering 3 gaat over de module Onderhoud. 

Wat biedt de module? Wat kun je ermee? 

Basisinformatie over zowel planmatig als niet-planmatig onderhoud met een duidelijk inzicht in de werkelijke en geplande kosten. Voor niet-planmatig wordt van alle taken de werkelijke en de voorgecalculeerde kosten met elkaar vergeleken. Ook de prestaties van uitvoerders en de activiteit per complex zijn beschikbaar.
Planmatig onderhoud bevat alle kosten per project en deelproject. Deze kunnen worden vergeleken met het budget en de prognose. Hiermee kun je het totale onderhoudsproces  maar ook elk project in het bijzonder scherp  volgen en bijsturen. 

Strategische informatie. De beschikbare rapportage helpt bij het bepalen van het beleid ten aanzien van de kosten van onderhoud. De verhouding tussen planmatig en niet-planmatig onderhoud geeft richting aan het inzetten van resources op de juiste manier. Ook kun je het vastgoedbeleid hiermee ondersteunen, doordat per complex de totale kosten voor onderhoud duidelijk in beeld zijn.

Innovatie. Historie van onderhoudstaken kan gebruikt worden om via AI-technieken het optreden van meldingen te voorspellen. De resultaten van initiatieven zoals precisie-onderhoud kunnen gevolgd worden. Effecten van het gebruik van bijvoorbeeld sensor-data zouden zichtbaar moeten zijn in de kosten voor onderhoud. 

CNS Gebruikersdag

Op de derde CNS Gebruikersdag van dit jaar werden de deelnemers aan de hand van het Convenant verbetering informatievoorziening woningcorporatiesector bijgepraat over de meest recente ontwikkelingen rondom SBR, dvi en RGS. Er werd van gedachten gewisseld over wat te doen zodra SBR en RGS volledig zijn geïmplementeerd, maar ook hoe de tussenliggende periode is te overbruggen. CNS ondersteunt de diverse mogelijkheden daartoe. Ook op het gebied van dvi 2018 staat CNS in de startblokken om benodigde data kwalitatief aan te kunnen leveren. DQ Monitor biedt een module met specifieke datakwaliteitscontroles gebaseerd op de nieuwste vereisten voor de dvi-verantwoording.

Gedurende de bijeenkomst was er veel aandacht voor datakwaliteit. De Amsterdamse corporatie Stadgenoot deelde haar aanpak om samen met gebruikers eerst data op te schonen voordat specifieke verantwoordelijkheden worden belegd. De drempel om hiermee te starten is dan lager.

François Ruiter van ESWD, die met CNS samenwerkt, nam de deelnemers aan de Gebruikersdag mee in het zogenoemde ‘volwassenheidsmodel’ voor datakwaliteit, en hoe een organisatie datakwaliteit kan optimaliseren. “Een datakwaliteitsscan geeft een totaalbeeld op het gebied van techniek, proces en organisatie. Daarmee krijg je een startpunt met duidelijke verbeterplannen.”

Op het gebied van Power BI liet CNS een aantal nieuwe functionaliteiten zien die heel praktisch ingezet kunnen worden tijdens een presentatie van de maand- of tertaalrapportage. Power BI biedt heel visueel aantrekkelijke mogelijkheden die snel inzicht geven in relevante informatie en uitstekend passen bij digitaal (samen)werken. Verder was er aandacht voor het eenvoudig samenstellen van de tertaalrapportage binnen het Strategisch Dashboard door gebruik te maken van de rapportagemodules van CNS. Vanuit de strategische KPI’s is er dan samenhang en inzicht in informatie op strategisch tot operationeel niveau.

De volgende CNS Gebruikersdag is in maart 2019.

 

 

Workshop Power BI bij Woonzorg Nederland 

Workshop Power BI bij Woonzorg Nederland

Net voor de zomervakantieperiode heeft CNS een Incompany Training Power BI verzorgd bij Woonzorg Nederland. De deelnemers hebben o.a. kennisgemaakt met het zelf maken en analyseren van rapportages (self service BI) en ook het gebruik van bestaande rapportages. De deelnemers, alleen werkzaam of gerelateerd aan Planmatig onderhoud, kunnen deze opgedane kennis meteen toepassen op het gebruik van de rapportage Planmatig onderhoud. Deze rapportage is gezamenlijk door Woonzorg Nederland en CNS opgesteld.

Tijdens de Workshop werden de deelnemers enthousiast over de mogelijkheden van de tool. Analyse en visualisaties van informatie kan op een eenvoudige, veelal voor gebruikers ‘herkenbare’ manier.

Maak vrijblijvend kennis met Power BI en het CNS Rapportageplatform door deel te nemen aan de eerstvolgende Workshop op 22 november a.s. Inschrijven