Standaard Modules Strategisch Dashboard

Deel 2 – Betaalgedrag 

CNS presenteert tijdens het Corporatieplein 2018 een nieuw product: het Strategisch Dashboard. Dit komt voort uit het nieuwe CNS-platform met Standaard Modules voor basisrapportages over de belangrijkste processen binnen woningcorporaties. De modules bieden elk niet alleen basisinformatie, maar ook strategische stuurinformatie en selfservice BI (Business Intelligence) voor innovatieve analysemogelijkheden. De gevraagde informatie uit deze gelaagde modules wordt verpakt in het overzichtelijke Strategisch Dashboard. 

In een serie berichten belichten we kort de verschillende Standaard Modules waarmee het dashboard kan worden gevoed. Aflevering 2 gaat over de module Betaalgedrag. 

Wat biedt de module? Wat kun je ermee? 

Basisinformatie over alle klanten met een huurachterstand. Met de gegevens over de aantallen klanten, de achterstandsbedragen en afboekingen kun je trends analyseren op onder meer kenmerken van huurders, duur van achterstanden en factuursoorten. De definities zijn in lijn met die van het Huurincassoplatform, zodat een goede analyse en vergelijking met deze cijfers mogelijk is.  

Strategische informatie als basis voor beleid ten aanzien van problematische huurders, en voor het voorkomen van huisuitzettingen. Analyses van bijvoorbeeld woningtypes of regio’s met betaalbaarheidsproblemen kunnen helpen bij het bepalen van dit beleid. Daarmee vergroot je de efficiency en bekort je procedures.

Innovatie bestaat bijvoorbeeld uit het toepassen van kunstmatige intelligentie ofwel Artificial Intelligence (AI). Dit draagt bij aan het aanpakken van betalingsachterstanden van huurders en het beheersen van de kosten. De module is met AI in staat om probleemdossiers in een vroeg stadium te herkennen. Daarmee kun je eerder actie ondernemen en besparen op incassokosten en de kosten voor derving door huurachterstanden. Het vroegtijdig herkennen van betalingsproblemen van huurders, en zodoende snellere interventie, zal in principe tot een daling van huisuitzettingen leid 

Wooninvest gaat datakwaliteit verbeteren

De inspiratiesessie van CNS bij Wooninvest in Voorburg kende een belangrijke uitkomst: de woningcorporatie gaat een verbeterplan maken voor de datakwaliteit. Gestart wordt met een nulmeting voor inzicht in de actuele datakwaliteit op het gebied van woningwaardering en vastgoedkenmerken. De resultaten moeten de basis vormen voor blijvende verbeteringen. 

De CNS-inspiratiesessie is een interactieve bijeenkomst om kennis te delen vanuit ervaring en ontwikkelingen in de branche. De sessie bij Wooninvest, waarvoor CNS het rapportageplatform levert, nam de circa 15 deelnemers mee in vraagstukken rondom informatievoorziening. Hoe wordt die in de organisatie ingezet? Wat is de kwaliteit ervan? Maar ook: wat zijn belangrijke ontwikkelingen in de branche? 

Een van de resultaten van de sessie spitst zich toe op de vraag hoe de woningcorporatie in de regio Haaglanden de datakwaliteit ervaart. Het verbeterplan staat inmiddels in de steigers.  

Standaard Modules Strategisch Dashboard CNS 

Deel 1 – Leegstand 

CNS presenteert tijdens het Corporatieplein 2018 een nieuw product: het Strategisch Dashboard. Dit komt voort uit het nieuwe CNS-platform met Standaard Modules voor basisrapportages over de belangrijkste processen binnen woningcorporaties. De modules bieden elk niet alleen basisinformatie, maar ook strategische stuurinformatie en selfservice BI (Business Intelligence) voor innovatieve analysemogelijkheden. De gevraagde informatie uit deze gelaagde modules wordt verpakt in het overzichtelijke Strategisch Dashboard. 

In een serie berichten belichten we kort de verschillende Standaard Modules waarmee het dashboard kan worden gevoed. Aflevering 1 gaat over de module Leegstand. 

Wat biedt de module? Wat kun je ermee? 

Basisinformatie over alle leegstaande eenheden met de duur van de leegstand en de belangrijkste kenmerken, in lijn met de definities van CORA. Hiermee kun je de actuele status van de leegstand nauwkeurig in de gaten houden. Trends kunnen worden bekeken en de belangrijkste factoren in de leegstand geanalyseerd, zoals de reden van leegstand en de resulterende derving. Ook is er een duidelijk overzicht van de huidige beschikbare eenheden. 

Strategische informatie. Omdat van de eenheden en de leegstand vele attributen beschikbaar zijn, kan de informatie ingezet worden om vastgoedbeleid te bepalen. Je kunt de leegstand analyseren naar locatie, type eenheid, bouwjaar, enzovoorts. Aangezien deze informatie ook te combineren is met woonruimteverdeling, onderhoud en andere aandachtsgebieden, is het mogelijk om het strategisch voorraadbeheer ondersteuning te bieden.  

Innovatie. De gestructureerde manier van aanleveren en het gebruik van Power BI maken het platform zeer geschikt voor innovatieve toepassingen. Door de gegevens te combineren met andere data (externe gegevens zoals CBS-informatie en de leefbaarheidsmonitor over woonruimteverdeling) kun je analyses maken over bijvoorbeeld verhuisgeneigdheid en populariteit van complexen. Daarnaast is het mogelijk om modellen te ontwikkelen die bijvoorbeeld aangeven wat het risico is op langdurige leegstand wanneer een geval zich aandient. 

corporatieplein

Rapportageplatform CNS

Op 27 september 2018 vindt alweer de achtste editie van Corporatieplein plaats. Ook dit jaar is CNS aanwezig op de beursvloer. Het thema is Bedrijfsvoering in de toekomst.  

corporatiepleinDe bedrijfsvoering van de toekomst zal meer dan ooit data gedreven zijn. De hoeveelheid data die wordt verzameld zal alleen maar groter worden door steeds slimmere technieken. Het is belangrijk om voor ogen te houden welke inzichten nodig zijn om de strategische doelstellingen te toetsen.  

Daarvoor is een platform nodig waarin centraal beheerde en gevalideerde data vanuit meerdere bronnen beschikbaar wordt gesteld. Ook zal het platform geschikt moeten zijn voor Self-Service BI. De informatie dient eenvoudig mobiel beschikbaar te zijn voor de gehele organisatie. 

Rapportageplatform 

CNS levert een rapportageplatform ter ondersteuning van de bedrijfsvoering nu en in de toekomst. Het platform geeft integraal inzicht op strategisch, tactisch en operationeel niveau en biedt innovatieve analysemogelijkheden. Het platform bevat Standaard Modules in Power BI waarmee een corporatie beschikt over alle essentiële basisrapportages. Vanuit deze modules kan eenvoudig een overkoepelend dashboard worden samengesteld of kan er gebruik worden gemaakt van de template voor het strategisch dashboard. Op deze wijze kan een corporatie periodiek de realisatie van haar eigen strategische doelstellingen meten en kan ze vanuit dit dashboard direct doorlinken naar de onderliggende details.” 

Kennissessies  

Tijdens CorporatiePlein vertelt CNS meer over haar visie op strategische stuurinformatie voor corporaties en laten wij corporaties zien hoe het Strategisch Dashboard heel gericht voor hun bedrijfsvoering kan worden samengesteld. Benieuwd hoe je 24/7 volledig inzicht kunt verkrijgen in de belangrijkste KPI’s? Bezoek één van onze kennissessies op onze stand!” 

CNS is op CorporatiePlein te vinden op stand 62 

Aanmelden 

Wil je meer informatie of wil jij je aanwezig zijn bij Corporatieplein 2018? Reserveer dan jouw plek via CorporatiePlein.