Simpeler verantwoording 2018

Afgelopen week is er overleg geweest tussen het ketenteam SBR Wonen en de VERA-DVI werkgroep, waarin CNS een actieve rol vervult. Inzet was een minder complexe DVI en meer in lijn met de VERA uitgangspunten. De voorgestelde vereenvoudiging voor het opleverjaar 2018 is een mooie eerste stap!

Uiteraard zal CNS de DVI 2018 wijzigingen doorvoeren in de volgende dViZie release.