Stadgenoot kiest voor DQ Monitor CNS

Na Woonstad Rotterdam kiest ook Stadgenoot voor data op orde met DQ Monitor. Gestart wordt met een nulmeting voor inzicht in de actuele datakwaliteit op het gebied van woningwaardering en vastgoedkenmerken. Met de uitkomsten hiervan kunnen heel gerichte verbeteringen worden aangebracht. Vervolgens vindt er een structurele monitoring plaats om de data op orde te houden.
Stadgenoot krijgt ook de mogelijkheid om binnen DQ Monitor eigen controles uit te gaan voeren. Dit biedt een corporatie ook ondersteuning in heel specifieke eigen data kwaliteits issues.