SSW kiest voor CNS

SSW heeft vanuit de doelstelling als organisatie klant gedreven en optimaal digitaal te willen zijn de keuze voor een klantportaal als prioriteit gesteld. Om vervolgens geadviseerd te worden door de klantportaal leverancier voor systemen die hier goed op aansluiten. Naast de voordelen van een goede koppeling is ook een goede synergie tussen de partijen van groot belang voor SSW.

De keuze is gemaakt voor het klantportaal van Kubion, samen met het ERP systeem van Centric en het datawarehouse van CNS met Best Practice als uitgangspunt voor lean processen en efficiency.
Best Practice van CNS biedt Standaardrapporten opgebouwd vanuit marktstandaarden (CORA, Corpodata, e.d.) aangevuld met jarenlange kennis en ervaring van CNS als BI specialist binnen de corporatiesector. SSW zal de Standaardrapporten van CNS gaan inzetten voor managementrapportage waarmee zij beschikken over de juiste instrumenten om processen nauwkeurig te volgen. Naast sturingsinformatie bieden de Standaardrapporten alle benodigde verantwoordingsrapportage.

CNS verwelkomt SSW als nieuwe klant! Tijdens een kick-off met alle kerngebruikers van het datawarehouse is er naast taart tijd om beter kennis te maken. Kerngebruikers, consultants en fine-tuning van werkwijze. Met het doornemen van de Standaardrapportage en de iteratieve aanpak bij de implementatie komen de vragen naar boven die van belang zijn voor een goede start van het project. Daarnaast worden aanvullende wensen geïnventariseerd om te kunnen bepalen of zij binnen het huidige project worden meegenomen. Een goede samenwerking en duidelijke processen vormen de basis voor de totstandkoming van de gewenste informatievoorziening.