De noodzaak voor goede datakwaliteit

Binnen woningcorporaties is de datakwaliteit van de primaire gegevens een veelgehoord issue. In sommige gevallen weet men waar de gegevens niet kloppen, maar vaak is het meer een gevoelskwestie dat er waarschijnlijk fouten in de data zitten. Kwesties zoals woningen die niet leeg staan en toch niet verhuurd zijn, bovenwoningen met tuin, afwijkende bouwjaren binnen een complex en vierkante meters die niet kloppen. Dit is slechts een greep uit de veelgehoorde klachten over datakwaliteit. Omdat er vaak geen data-eigenaarschap wordt toegewezen binnen de organisatie, blijft dit een structureel probleem.

Verstrekkende gevolgen

Bovenstaande problemen staan echter niet op zichzelf en kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Belangrijke besluiten omtrent complexen, zoals investeren, uitponden of verduurzamen, worden gemaakt op basis van de gegevens in het primaire systeem. Als deze niet blijken te kloppen, kan dit mogelijk uitmonden in een verkeerd complexbeleid. Garbage in is immers garbage out. Naast dit overduidelijke voorbeeld speelt er meer. Op basis van verkeerde of ontbrekende vastgoedkenmerken kan er een foutieve WWS-puntentelling ontstaan, waardoor de berekende huur niet correct is en waardoor er een te hoge of te lage marktwaarde in verhuurde staat wordt berekend. Daarnaast spelen er allerlei operationele zaken die een verkeerde afhandeling tot gevolg kunnen hebben. Zoals verkeerd onderhoud of problemen bij toewijzingen. Tenslotte moet er op diverse vastgoedkenmerken verantwoord worden en data-issues zullen hier ook zeker impact op hebben.

Datakwaliteit voorwaarde voor assetmanagement

De voorbeelden laten zien dat goede datakwaliteit evident is voor de gehele vastgoedsturing binnen de woningcorporatie en dat het zich niet afspeelt op alleen operationeel of tactisch niveau. Binnen het kader van vastgoedsturing is assetmanagement de trend van de afgelopen jaren. Ik weet vanuit mijn ervaring dat bij invoering van assetmanagement er relatief weinig aandacht besteed wordt aan datakwaliteit. De implementatie van assetmanagement focust zich met name op organisatorisch vlak en om de assetmanagers de juiste tooling te geven. Uit die analytische tooling komen vervolgens wel een aantal data-issues naar voren, maar lang niet allemaal om bovenstaande problemen op te lossen. Vooral de assetmanager heeft veel baat bij robuuste datakwaliteit voor de bepaling van complexplannen en de realisatie van de wensportefeuille. Een goede kwaliteit van de data om mee te beginnen is daarom een absolute voorwaarde voor vastgoedsturing.

Continue monitoring datakwaliteit is de oplossing

Omdat het toewijzen van data-eigenaren niet populair is (weinig medewerkers willen data-verantwoordelijk zijn) of nog niet gebeurd is, krijgt datakwaliteit vooralsnog geen plek binnen de huidige bedrijfsprocessen. Daarnaast is het verbeteren van datakwaliteit niet “sexy”. We zijn liever bezig met het doorrekenen van complexplannen of optimaliseren van planmatig onderhoud. Om toch een eerste stap te maken, kan CNS de huidige datakwaliteit meten. Dan weet de organisatie in ieder geval waar zij aan toe is. Met de DQ (Data Quality) Monitor krijgt u inzage in de gevonden “fouten”; de datakwaliteit wordt opgesteld als een cumulatief percentage.
Vervolgens kan de DQ monitor gescheduled worden om de datakwaliteit blijvend te monitoren. Per onderwerp kan worden afgedaald naar details, van waaruit rechtstreeks naar het bronsysteem kan worden gesprongen om de data daar te verbeteren. Trendgrafieken geven aan hoe de kwaliteit van informatie zich ontwikkelt over de tijd. De kwaliteit wordt gemeten via controles op de aanwezigheid, de correctheid en de plausibiliteit van de gegevens.
DQ Monitor kan de noodzaak van datakwaliteit bekrachtigen en eenvoudige handvatten bieden ter verbetering. Uiteindelijk is datakwaliteit geen IT-probleem, maar vooral een probleem van de vele eindgebruikers. IT kan de business wel voorzien in tooling om dit probleem behapbaar en oplosbaar te maken.

Quick wins

Het structureel verbeteren van kwaliteit is het uiteindelijke doel, maar dit kan enige tijd duren. DQ Monitor kan ook ingezet worden om specifieke initiatieven te ondersteunen. Bijvoorbeeld wanneer er vanuit het assetmanagement belangrijke beslissingen omtrent enkele complexen genomen moeten worden. Voor deze enkele complexen kan worden nagegaan of de datakwaliteit goed genoeg is.
Of moet er wellicht eerst nog naar de data worden gekeken? Door te focussen op een kleine dataset, hoeven de huidige vastgoedprojecten niet on hold te worden gezet en kan de datakwaliteit stapje voor stapje verbeterd worden.

 

 

Dit is de eerste blog van Marc Boonman, sinds 1 april werkzaam als Business Consultant bij CNS. Hieronder stelt Marc zich voor:

Mijn naam is Marc Boonman. Ik ben sinds 1 april 2017 werkzaam binnen CNS als Business Consultant. Ik heb een financiële en bedrijfskundige achtergrond. Hiervoor ben ik 9 jaar werkzaam geweest bij Reasult. Mijn specialisatie was Vastgoedsturing en in het bijzonder Asset management. Met mijn combi-rol als Business Consultant en Product Owner heb ik aan de basis gestaan van de ontwikkeling van Asset managementsoftware. Deze ontwikkeling deden we gezamenlijk met onze klanten. Dit waren initieel de institutionele beleggers, maar in een later stadium ook de woningcorporaties. Ik ben nauw betrokken geweest bij de implementaties van Stadgenoot, Mooiland en Vestia. Samen met hen hebben we Vastgoedsturing voor woningcorporaties naar een hoger plan getild. Ik ben blij dat ik mijn kennis en ervaring uit de vastgoedbranche kan inbrengen bij CNS.