CNS ontwikkelt monitor voor datakwaliteit bij corporaties

Al jaren wordt de kwaliteit van informatie binnen bedrijfsapplicaties bij vrijwel elke corporatie in twijfel getrokken. Slechte datakwaliteit zorgt voor lagere efficiency van processen, een lagere klanttevredenheidsscore bij huurders en onbetrouwbare rapportages. Frustratie over onbruikbare data leidt soms tot het bijhouden van schaduwadministraties in Excel. Dit brengt hoge extra kosten met zich mee en kan zelfs een degelijke verantwoording aan de autoriteiten in gevaar brengen.

Bij veel corporaties leeft het gevoel dat de kwaliteit van informatie omhoog moet. Maar hoe slecht is het dan eigenlijk gesteld met die kwaliteit? Het kwantificeren van de kwaliteit van informatie is lastig en het bewijs van slechte data is vaak alleen anekdotisch. Hoe kom je er dan achter waar de meeste aandacht nodig is en wat het effect is van maatregelen om de data te verbeteren?

De DQ Monitor van CNS meet de kwaliteit van informatie binnen woningcorporaties en geeft corporaties inzicht in de kwaliteit van informatie over de verschillende aandachtsgebieden via een dashboard. Daarnaast kunnen de resultaten van de controles worden verwerkt door direct naar het bronsysteem te springen om de data te corrigeren of door aan te geven dat gevonden problemen (tijdelijk) worden geaccepteerd.

CNS ontwikkelt een reeks controles specifiek voor de sociale woningbouw, te beginnen met de module voor het woningwaarderingsstelsel. Deze module controleert of alle gegevens die van belang zijn voor het toekennen van punten aanwezig zijn en een geldige waarde hebben. Ook wordt getest of de velden een plausibele waarde hebben.

De DQ Monitor wordt op dit moment in samenwerking met early adopter klanten ontwikkeld; de eerste module met de controles voor de woningwaardering komt naar verwachting het eind van dit kwartaal beschikbaar.

Meer weten? Neem contact op via verkoop@cns.nl of via 088 – 388 0005. Of kom 11 april naar onze sessie op de CorporatieGids LIVE Kennisdag.