Leo Bartelse (r), Directeur-Bestuurder Maaskoepel, en Jurriaan Slegers, Algemeen Directeur CNS, ondertekenen contract

Maaskoepel selecteert CNS voor managementinformatie

Maaskoepel, de overkoepelende organisatie van 23 woningcorporaties in de regio Rotterdam-Rijnmond, heeft voor het realiseren van haar managementrapportage gekozen voor het datawarehouse van CNS. Maaskoepel behartigt de belangen van leden en houdt zich met name bezig met strategisch voorraadbeheer, woonruimtebemiddeling en huisvesting van bijzondere doelgroepen.

In juni 2013 heeft de federatieraad van Maaskoepel, welke is samengesteld uit vertegenwoordigers van alle aangesloten corporaties, haar nieuwe visie op woonruimtebemiddeling vastgesteld. De nieuwe visie opent de weg naar een nieuwe manier van woonruimtebemiddeling die de behoeftes van huurders en woningzoekenden nog meer centraal stelt. Om beter aan te kunnen sluiten bij de wensen van de doelgroep is flexibiliteit erg belangrijk. Het gericht in kunnen zetten van verschillende methoden om vraag en aanbod bij elkaar te brengen is daarbij van cruciaal belang.

Om de nieuwe visie te kunnen realiseren was de vernieuwing van de IT-infrastructuur een vereiste. Daartoe heeft Maaskoepel in 2014 QVision uitgekozen om het woonruimteverdeelsysteem en de bijbehorende websites te vervangen. Dit resulteert medio 2015 in een website die de woningzoekende daadwerkelijk ondersteunt bij zijn of haar zoektocht naar de juiste woning. Om de besluitvormers binnen Maaskoepel, de aangesloten corporaties en andere belanghebbenden te voorzien van de juiste stuurinformatie voor de verbeterde processen, heeft Maaskoepel besloten om de oplossing van CNS in te zetten.

“Wij waren op zoek naar een partij die ons ondersteunt bij het beschikbaar stellen van de juiste informatie aan alle belanghebbenden.”, vertelt Leo Bartelse, Directeur-Bestuurder bij Maaskoepel. “Transparantie en verantwoording zijn daarbij van steeds groter belang. De producten van CNS en haar ervaring in de markt maken CNS de juiste partner voor ons. CNS helpt ons om onze ambities te realiseren en tegelijkertijd de transparantie richting overheidsinstanties en onze maatschappelijke partners te waarborgen.”