Stadgenoot visualiseert bezit op landkaarten voor managementrapportage

Woningstichting Stadgenoot heeft binnen de managementrapportage de mogelijkheid opgenomen om haar wooncomplexen te visualiseren op landkaarten. Hiermee geeft Stadgenoot de besluitvormers binnen haar organisatie een veel beter inzicht in de prestaties per complex.

Op basis van de BAG-gegevens aangaande het bezit van Stadgenoot worden de panden op landkaarten getekend en indien gewenst ingekleurd op basis van prestatie-indicatoren. Als eerste rapport heeft Stadgenoot het complexplan uitgebreid met de weergave van de betreffende panden op een landkaart. Dit complexplan geeft een overzicht van de toekomstplannen met een complex. Daarnaast gebruikt Stadgenoot de visualisatie van complexen binnen ad hoc rapportage. Hiermee kunnen bijvoorbeeld huurachterstanden per wijk inzichtelijk worden gemaakt. “Neem een kaart die twee naast elkaar liggende, gelijkvormige complexen toont, maar waarin een groot verschil in onderhoud d.m.v. kleurverschillen naar voren komt. Zo’n kaart spreekt veel meer aan dan een tabel met een aantal cijfers.”, zegt Harry Krikke, functioneel beheerder Business Intelligence bij Stadgenoot. “Onze medewerkers krijgen zo een veel beter inzicht in zaken die hun aandacht vergen.”

Stadgenoot maakt gebruik van DataWarehouse Explorer (DWEX) voor haar managementrapportages. Door eenvoudig de lijst met de complexen en de bijbehorende BAG-panden aan te leveren, konden binnen enkele dagen de complexen getoond worden op kaarten binnen DWEX-rapportages. Voor het bepalen van de positie en de omtrek van de panden wordt gebruik gemaakt van de database die het BAG ter beschikking stelt.