DWEX

Landkaarten en Analyses met DWEX 5.3

DWEX versie 5.3 is vanaf nu beschikbaar. Deze nieuwe versie maakt het mogelijk om informatie te visualiseren op landkaarten en om in DWEX Viewer gegevens verder te analyseren.

Landkaarten

Met DWEX 5.3 kan informatie uit het datawarehouse op landkaarten worden getoond. De informatie kan op een kaart worden weergegeven als gekleurde pinnen of als mini-grafieken. Ook kunnen gebieden zoals gemeentes, wijken en buurten ingekleurd worden. Voor de kaarten wordt gebruik gemaakt van OpenStreetMaps zodat er geen extra kosten zijn verbonden aan het weergeven van informatie op kaarten.

Analyse

In DWEX 5.3 kan de ontwerper van een rapport toestaan dat een DWEX Viewer-gebruiker de informatie in een tabel verder analyseert. Daarbij bepaalt de ontwerper welke elementen toegevoegd kunnen worden voor analyse. Hiermee wordt het mogelijk voor gebruikers om zelfstandig additionele vragen beantwoorden zonder het risico tot verdwalen in de informatie.

Maak ad-hocrapporten in DWEX m.b.v. Analyzer