Woonconcept breidt datawarehouse uit

Woningcorporatie Woonconcept breidt haar datawarehouse uit met informatie uit de Unexus telefooncentrale, Square DMS eWorx-applicatie en het woonruimteverdeelsysteem easyMatch van QVision.

Woonconcept heeft zich tot doel gesteld om de communicatie met haar klanten efficiënter te laten verlopen. Het aantal kanalen waarmee de klant wordt bereikt is de laatste jaren uitgebreid. De mogelijkheden om klantcontacten via de website te laten lopen zijn uit kostenoverwegingen aantrekkelijk, maar vergen wel een inspanning vanuit Woonconcept om de huurders van de voordelen te overtuigen. Woonconcept heeft daarom per type klantcontact doelen gesteld voor wat betreft het aandeel van de verschillende kanalen in de communicatie.

Om de voortgang richting deze doelstellingen te monitoren en waar nodig bij te sturen, zijn een aantal rapportages vastgesteld. Deze rapporten bevatten informatie uit verschillende systemen. Woonconcept maakte al gebruik van het datawarehouse van CNS voor de rapportage vanuit cegeka-dsa Empire. Deze informatie wordt nu aangevuld met data vanuit de Unexus telefooncentrale en uit het document management systeem Square DMS eWorx.

Daarnaast wordt QVision easyMatch nu geïntegreerd in het datawarehouse. Tot voor kort maakte Woonconcept gebruik van een ander systeem ter ondersteuning van het woonruimteverdeelproces. Na de overstap op easyMatch wilde Woonconcept op een centrale en uniforme wijze blijven rapporteren, inclusief de informatie over de woonruimteverdeling.

Met de bovenstaande aanvullingen aan het datawarehouse hebben de medewerkers van Woonconcept de belangrijkste stuurinformatie gebaseerd op een centrale, gecontroleerde en gevalideerde databron.  Bovendien is deze informatie beschikbaar in DWEX, de rapportage-tool waarmee Woonconcept zelf rapporten samenstelt en publiceert voor haar medewerkers.