Accolade integreert Zig Websoftware WBS in haar datawarehouse

De Friese woningbouwvcorporatie Accolade gaat informatie uit het woonruimteverdeelsysteem WBS van Zig Websoftware integreren in haar datawarehouse. Het beleid van Accolade is om alle managementrapportage te laten lopen via het centrale datawarehouse. Enige tijd geleden heeft Accolade besloten de woonruimteverdeling voor haar regio in samenwerking met Elkien en De Wieren vorm te geven. De gezamenlijke wooncorporaties hebben gekozen om dit proces met het WBS van Zig Websoftware uit te voeren. Voor Accolade had dit als gevolg dat de rapportage over de woonruimteverdeling niet meer was geïntegreerd met de overige managementrapportage. Dit was voor Accolade echter van groot belang vanwege de doelstellingen tot verkorten van de doorlooptijd van het mutatieproces. Een goed inzicht in bijvoorbeeld de populariteit van woningen, de kenmerken van de woningzoekers zijn en de herkomst van nieuwe huurders is daarvoor onontbeerlijk.

Accolade heeft daarom besloten om gebruik te maken van de connectie die CNS biedt om informatie uit het WBS te integreren in haar datawarehouse. Hiermee heeft Accolade één gecontroleerde en gevalideerde bron voor informatie over woonruimteverdeling naast de informatie uit Centric Key2Wocas en DBS Financieel. Bovendien kunnen de medewerkers van Accolade gebruik maken van DWEX, de gebruiksvriendelijke tool van CNS voor het bouwen van rapporten, om informatie over woonruimteverdeling te raadplegen.