Wonen Zuid live met DataWarehouse Explorer 5

Woningcorporatie Wonen Zuid, actief in Midden- en Zuid-Limburg, is begin dit jaar live gegaan met versie 5 van DataWarehouse Explorer (DWEX). De implementatie van DWEX is onderdeel van het project Homerun, een vergaande modernisering van de ICT-systemen bij Wonen Zuid. Met de organisatiebrede invoering van DSA-Vision Empire, de inrichting van een datawarehouse en de rapportage met DWEX heeft Wonen Zuid een stevige basis gelegd om nog accurater en sneller te kunnen rapporteren.

“Voorheen liep ik naar de andere kant van de gang als ik bepaalde cijfers nodig had.”, zegt Vincent Jansen, directeur Financiën en ICT bij Wonen Zuid. “Dan ging iemand voor mij aan de slag om de cijfers bij elkaar te zoeken. Dat was niet meer van deze tijd.” Na de invoering van Empire in januari 2012 heeft Wonen Zuid rapporten ontwikkeld die een duidelijk beeld geven van de belangrijkste aspecten van de organisatie. Hiermee zijn de handmatige aanpassingen om de rapportages correct te maken niet meer nodig.

“Het datawarehouse geeft ons de mogelijkheid historische gegevens bij te houden voor trendanalyse. Bovendien kunnen we verschillende databronnen integreren.” stelt Albert van Heugten, teamleider Informatisering en Automatisering bij Wonen Zuid. “De DWEX rapporten geven precies de data in onze bronsystemen weer en dat geeft ons duidelijke aanspreekpunten binnen de organisatie. De DWEX rapporten hebben een heel belangrijke signaalfunctie. Dat geldt zowel voor de kwaliteit van de vastgelegde informatie als de prestaties van Wonen Zuid als organisatie.”

“Met behulp van de eerste resultaten uit het datawarehouse hebben we vorig jaar al in een vroeg stadium gesignaleerd dat we zonder bijsturing onze norm om 90% van de woningen passend toe te wijzen niet zouden halen.”, vult Vincent Jansen aan, “Met de DWEX rapporten in de hand hebben we op tijd kunnen bijsturen en de doelstellingen over 2012 gehaald.”

DWEX 5 wordt geleverd door CNS, de specialist voor Business Intelligence en datawarehousing in de woningbouwsector. Ga voor meer informatie naar www.cns.nl of bel 088 388 0000.