Corporaties regio Haaglanden kiezen voor CNS en Zig

Het SVH-bestuur, bestaande uit de directeuren van alle corporaties binnen de regio Haaglanden heeft op 27 oktober besloten om over te gaan naar een nieuw automatiseringssysteem voor de woonruimteverdeling en managementinformatie. Het bestuur neemt hiermee het advies over van de projectgroep en kiest voor Zig Websoftware en CNS als nieuwe leveranciers.

Sinds 2006 gebruiken de bij de SVH aangesloten corporaties het Woning Matching Systeem en Business Objects (WMS/BO) van NCCW. Deze programma’s worden gebruikt voor het matchen van woningzoekenden aan de corporatiewoningen in de regio Haaglanden en voor het maken van managementrapportages. Deze programma’s voldeden echter niet meer aan de eisen die de corporaties stellen.

Projectgroep
In december 2010 heeft de SVH een selectietraject gestart voor een nieuw woonruimteverdelingssysteem. Onderzocht is of er op de markt een goed alternatief bestaat voor het huidige systeem WMS/BO. Een projectgroep, samengesteld uit medewerkers van een aantal SVH corporaties, heeft zich verdiept in deze vraag. Uit dit onderzoek bleek dat er inderdaad goede alternatieven bestaan. Vervolgens is uitgezocht welke leverancier het beste systeem kan leveren. In het selectietraject zijn alle belangrijke leveranciers van automatiseringssystemen voor de woonruimteverdeling meegenomen.

Resultaten
Uiteindelijk bleek Zig Websoftware i.s.m. CNS het beste pakket te leveren. Uit de referentiebezoeken bleek dat Zig websoftware een betrouwbare partner is waarmee goed kan worden samengewerkt. Daarnaast zijn de systemen van Zig en CNS getest door een aantal corporatiemedewerkers. Vooral de gebruiksvriendelijkheid en de snelheid van beide systemen werden als zeer positief ervaren door de “proefpersonen”.

De planning is dat de corporaties uiterlijk 1 janauri 2013 overgaan op de nieuwe systemen. Op basis van de positieve ervaringen van de projectgroep en andere regio’s is de verwachting dat de medewerkers er na een korte opleiding snel mee kunnen werken.

Bron: Sociale Verhuurders Haaglanden