Portefeuillemonitor

 

De portefeuillemonitor ondersteunt een verdere professionalisering van vastgoedsturing bij woningcorporaties. Het geeft antwoord op de vraag: hoe staat onze portefeuille er vandaag voor? Dit kun je vervolgens naast je wensportefeuille leggen en je ziet in een oogopslag wat het gat is en welke weg je nog dient af te leggen. Het standaardrapport Portefeuillemonitor is ontstaan vanuit best practices van maatwerkrapportages gericht op vastgoedsturing bij onze klanten.

Omdat de wensportefeuille uit verschillende domeinen is opgebouwd (denk aan o.a. een financieel, maatschappelijk en kwalitatief domein), zal de informatie uit de Portefeuillemonitor vanuit diverse systemen moeten worden verzameld en gestructureerd. Dit proces van verzamelen en structureren is iets wat bij uitstek in een datawarehouse behoort te gebeuren. Het Datawarehouse van CNS kan informatie vanuit ondersteunende en expertsystemen integreren met data uit het ERP zodat de informatiebehoefte in een overkoepelend dashboard met stuurinformatie gepresenteerd kan worden. Juist deze integrale aanpak kan vastgoedsturing bij woningcorporaties op een snelle en efficiënte wijze van de grond krijgen of verder professionaliseren. Voor de presentatie en het verder analyseren van deze rapportage wordt Power BI ingezet.

PowerBI geeft de mogelijkheid om zelf dashboards samen te stellen van KPI’s uit de Portefeuillemonitor overeenkomstig met KPI’s uit de wensportefeuille. Zowel de dashboards als rapportages zijn te delen via telefoon of tablet.