DQ Monitor

DQ Monitor meet de kwaliteit van informatie binnen een corporatie. Gerichte, sectorspecifieke controles geven diepgaand inzicht in de kwaliteit van bedrijfskritische informatie en reiken handvatten aan voor verbetering van de gegevens.