BI Quick Scan

Business intelligence (BI) maakt het mogelijk dat de juiste personen slimme acties en beslissingen nemen op basis van inzichtelijke informatie. Om dit te bereiken is meer nodig dan alleen het voorzien in digitale management informatie. Goed gebruik van BI vergt een andere manier van omgaan met informatie. Zelfs een andere manier van samenwerken. De implementatie van deze gedragsverandering is minstens net zo belangrijk als de software zelf. Met de CNS BI Quick Scan wordt helder gemaakt hoe het volledige implementatietraject er voor uw organisatie uit zal zien.

Met de BI Quick Scan beoordeelt een ervaren business consultant de organisatie op de houding t.o.v. rapportage, welke afdelingen het meest baat hebben bij een betere informatievoorziening en welke hindernissen deze verbeteringen in de weg staan.

 • Dag 1: Interviews Management Team

  Door middel van interviews met de afdelingsmanagers wordt de houding, informatiebehoefte, huidige perceptie van de informatievoorziening en manier van aansturen in kaart gebracht, evenals de onderlinge verhoudingen tussen de afdelingen.

 • Dag 2: Beoordelen huidige informatievoorziening

  Het inventariseren van de rapportages die nu in gebruik zijn (Excel bestanden, maandrapporten, etc.) en de kwaliteit van die informatie. Er wordt in kaart gebracht hoe de proces- en documenten-flow van brondata naar managementrapportage nu verloopt en hoeveel tijd dit kost. De kwaliteit van de huidige managementinformatie wordt bepaald en ook in hoeverre deze informatie wordt gebruikt om te sturen.

 • Dag 3: Analyse huidige applicatie-omgeving

  Het inventariseren welke applicaties de informatie bevatten die nodig is voor de managementrapportage. Daarnaast worden mogelijke wijzigingen hieraan in kaart gebracht die van invloed zijn op het project.

 • Dag 4: Presentatie Plan

  Het uitwerken van de verzamelde informatie en het presenteren van de resultaten en de daaraan gekoppelde adviezen aan het MT.