Extra datum workshop Power BI

De vele inschrijvingen op onze workshop Power BI maken het mogelijk voor ons om opnieuw een datum toe te voegen waarop de workshop wordt gegeven. Schrijf je daarom snel in voor de workshop op 28 september of 23 november voordat alle beschikbare plaatsen bezet zijn.

Workshop
De Workshop is een hands-on kennismaking met Power BI. Gedurende een dagdeel komen diverse onderwerpen aan bod die van belang zijn bij het werken met Power BI. Zoals de mogelijkheden van het werken op mobiele apparaten, visualisaties en het laden van data. Deelnemers worden meegenomen in het werken met Power BI en gaan aan de slag met het bouwen van rapporten.

Klik hier om het volledige programma te bekijken en om u in te schrijven.

SSW kiest voor CNS

SSW heeft vanuit de doelstelling als organisatie klant gedreven en optimaal digitaal te willen zijn de keuze voor een klantportaal als prioriteit gesteld. Om vervolgens geadviseerd te worden door de klantportaal leverancier voor systemen die hier goed op aansluiten. Naast de voordelen van een goede koppeling is ook een goede synergie tussen de partijen van groot belang voor SSW.

De keuze is gemaakt voor het klantportaal van Kubion, samen met het ERP systeem van Centric en het datawarehouse van CNS met Best Practice als uitgangspunt voor lean processen en efficiency.
Best Practice van CNS biedt Standaardrapporten opgebouwd vanuit marktstandaarden (CORA, Corpodata, e.d.) aangevuld met jarenlange kennis en ervaring van CNS als BI specialist binnen de corporatiesector. SSW zal de Standaardrapporten van CNS gaan inzetten voor managementrapportage waarmee zij beschikken over de juiste instrumenten om processen nauwkeurig te volgen. Naast sturingsinformatie bieden de Standaardrapporten alle benodigde verantwoordingsrapportage.

CNS verwelkomt SSW als nieuwe klant! Tijdens een kick-off met alle kerngebruikers van het datawarehouse is er naast taart tijd om beter kennis te maken. Kerngebruikers, consultants en fine-tuning van werkwijze. Met het doornemen van de Standaardrapportage en de iteratieve aanpak bij de implementatie komen de vragen naar boven die van belang zijn voor een goede start van het project. Daarnaast worden aanvullende wensen geïnventariseerd om te kunnen bepalen of zij binnen het huidige project worden meegenomen. Een goede samenwerking en duidelijke processen vormen de basis voor de totstandkoming van de gewenste informatievoorziening.

De noodzaak voor goede datakwaliteit

Binnen woningcorporaties is de datakwaliteit van de primaire gegevens een veelgehoord issue. In sommige gevallen weet men waar de gegevens niet kloppen, maar vaak is het meer een gevoelskwestie dat er waarschijnlijk fouten in de data zitten. Kwesties zoals woningen die niet leeg staan en toch niet verhuurd zijn, bovenwoningen met tuin, afwijkende bouwjaren binnen een complex en vierkante meters die niet kloppen. Dit is slechts een greep uit de veelgehoorde klachten over datakwaliteit. Omdat er vaak geen data-eigenaarschap wordt toegewezen binnen de organisatie, blijft dit een structureel probleem.

Verstrekkende gevolgen

Bovenstaande problemen staan echter niet op zichzelf en kunnen verstrekkende gevolgen hebben. Belangrijke besluiten omtrent complexen, zoals investeren, uitponden of verduurzamen, worden gemaakt op basis van de gegevens in het primaire systeem. Als deze niet blijken te kloppen, kan dit mogelijk uitmonden in een verkeerd complexbeleid. Garbage in is immers garbage out. Naast dit overduidelijke voorbeeld speelt er meer. Op basis van verkeerde of ontbrekende vastgoedkenmerken kan er een foutieve WWS-puntentelling ontstaan, waardoor de berekende huur niet correct is en waardoor er een te hoge of te lage marktwaarde in verhuurde staat wordt berekend. Daarnaast spelen er allerlei operationele zaken die een verkeerde afhandeling tot gevolg kunnen hebben. Zoals verkeerd onderhoud of problemen bij toewijzingen. Tenslotte moet er op diverse vastgoedkenmerken verantwoord worden en data-issues zullen hier ook zeker impact op hebben.

Datakwaliteit voorwaarde voor assetmanagement

De voorbeelden laten zien dat goede datakwaliteit evident is voor de gehele vastgoedsturing binnen de woningcorporatie en dat het zich niet afspeelt op alleen operationeel of tactisch niveau. Binnen het kader van vastgoedsturing is assetmanagement de trend van de afgelopen jaren. Ik weet vanuit mijn ervaring dat bij invoering van assetmanagement er relatief weinig aandacht besteed wordt aan datakwaliteit. De implementatie van assetmanagement focust zich met name op organisatorisch vlak en om de assetmanagers de juiste tooling te geven. Uit die analytische tooling komen vervolgens wel een aantal data-issues naar voren, maar lang niet allemaal om bovenstaande problemen op te lossen. Vooral de assetmanager heeft veel baat bij robuuste datakwaliteit voor de bepaling van complexplannen en de realisatie van de wensportefeuille. Een goede kwaliteit van de data om mee te beginnen is daarom een absolute voorwaarde voor vastgoedsturing.

Continue monitoring datakwaliteit is de oplossing

Omdat het toewijzen van data-eigenaren niet populair is (weinig medewerkers willen data-verantwoordelijk zijn) of nog niet gebeurd is, krijgt datakwaliteit vooralsnog geen plek binnen de huidige bedrijfsprocessen. Daarnaast is het verbeteren van datakwaliteit niet “sexy”. We zijn liever bezig met het doorrekenen van complexplannen of optimaliseren van planmatig onderhoud. Om toch een eerste stap te maken, kan CNS de huidige datakwaliteit meten. Dan weet de organisatie in ieder geval waar zij aan toe is. Met de DQ (Data Quality) Monitor krijgt u inzage in de gevonden “fouten”; de datakwaliteit wordt opgesteld als een cumulatief percentage.
Vervolgens kan de DQ monitor gescheduled worden om de datakwaliteit blijvend te monitoren. Per onderwerp kan worden afgedaald naar details, van waaruit rechtstreeks naar het bronsysteem kan worden gesprongen om de data daar te verbeteren. Trendgrafieken geven aan hoe de kwaliteit van informatie zich ontwikkelt over de tijd. De kwaliteit wordt gemeten via controles op de aanwezigheid, de correctheid en de plausibiliteit van de gegevens.
DQ Monitor kan de noodzaak van datakwaliteit bekrachtigen en eenvoudige handvatten bieden ter verbetering. Uiteindelijk is datakwaliteit geen IT-probleem, maar vooral een probleem van de vele eindgebruikers. IT kan de business wel voorzien in tooling om dit probleem behapbaar en oplosbaar te maken.

Quick wins

Het structureel verbeteren van kwaliteit is het uiteindelijke doel, maar dit kan enige tijd duren. DQ Monitor kan ook ingezet worden om specifieke initiatieven te ondersteunen. Bijvoorbeeld wanneer er vanuit het assetmanagement belangrijke beslissingen omtrent enkele complexen genomen moeten worden. Voor deze enkele complexen kan worden nagegaan of de datakwaliteit goed genoeg is.
Of moet er wellicht eerst nog naar de data worden gekeken? Door te focussen op een kleine dataset, hoeven de huidige vastgoedprojecten niet on hold te worden gezet en kan de datakwaliteit stapje voor stapje verbeterd worden.

 

 

Dit is de eerste blog van Marc Boonman, sinds 1 april werkzaam als Business Consultant bij CNS. Hieronder stelt Marc zich voor:

Mijn naam is Marc Boonman. Ik ben sinds 1 april 2017 werkzaam binnen CNS als Business Consultant. Ik heb een financiële en bedrijfskundige achtergrond. Hiervoor ben ik 9 jaar werkzaam geweest bij Reasult. Mijn specialisatie was Vastgoedsturing en in het bijzonder Asset management. Met mijn combi-rol als Business Consultant en Product Owner heb ik aan de basis gestaan van de ontwikkeling van Asset managementsoftware. Deze ontwikkeling deden we gezamenlijk met onze klanten. Dit waren initieel de institutionele beleggers, maar in een later stadium ook de woningcorporaties. Ik ben nauw betrokken geweest bij de implementaties van Stadgenoot, Mooiland en Vestia. Samen met hen hebben we Vastgoedsturing voor woningcorporaties naar een hoger plan getild. Ik ben blij dat ik mijn kennis en ervaring uit de vastgoedbranche kan inbrengen bij CNS.

Nieuwe data workshop Power BI

Uit de reacties van deelnemers op de afgelopen Power BI workshops kunnen wij concluderen dat de sessies een succes waren. Naast het enthousiasme over de mogelijkheden die Power BI biedt, gaven de deelnemers aan de workshop zeker aan te bevelen aan anderen. Na de zomer biedt CNS daarom weer twee workshops aan op donderdag 24 augustus en 28 september.

Workshop
De Workshop is een hands-on kennismaking met Power BI. Gedurende een dagdeel komen diverse onderwerpen aan bod die van belang zijn bij het werken met Power BI. Zoals de mogelijkheden van het werken op mobiele apparaten, visualisaties en het laden van data. Deelnemers worden meegenomen in het werken met Power BI en gaan aan de slag met het bouwen van rapporten.

Klik hier om het volledige programma te bekijken en om u in te schrijven.

DWEX

Nieuwe versie DWEX beschikbaar


DWEX versie 5.6 is vanaf nu beschikbaar voor alle klanten met een onderhoudscontract. Met het vrijgeven van DWEX 5.6 komen alle postcode 6-gebieden van Nederland beschikbaar om op kaarten in DWEX te tonen. Net als met de andere standaardgebieden (gemeentes, woonplaatsen, CBS-wijken, CBS-buurten, postcode 4- en 5-gebieden) kan informatie afhankelijk van de gegevens in het datawarehouse worden gevisualiseerd door het inkleuren van de betreffende postcode 6-gebieden, het omlijnen van de gebieden of het tonen van symbolen bij de gebieden.

Behalve de beschikbaarheid van de postcode 6-gebieden bevat DWEX 5.6 enkele verbeteringen voor de grafieken en het exporteren van rapporten.

Wanneer u geïnteresseerd bent in het upgraden naar DWEX 5.6 kunt u contact opnemen met de verkoopafdeling van CNS via 088 388 0005 of via verkoop@cns.nl.

CNS organiseert workshop Power BI

Power BI staat volop in de aandacht als nieuwe, gemakkelijk inzetbare rapportage-tool. Maar wat komt er eigenlijk bij kijken om medewerkers in een corporatie optimaal gebruik te laten maken van de mogelijkheden? CNS organiseert in mei en juni een workshop waarin stapsgewijs het werken met Power BI aan bod komt. Wat heb je ervoor nodig, welke valkuilen zijn er en wat zijn de mogelijkheden?

De Workshop is een hands-on kennismaking met Power BI. Gedurende een dagdeel komen diverse onderwerpen aan bod die van belang zijn bij het werken met Power BI, zoals het laden van data, visualisaties en het werken op mobile devices. Deelnemers worden meegenomen in het werken met Power BI en gaan aan de slag met het bouwen van rapporten. Een eigen laptop meenemen is noodzakelijk voor deelname aan de workshop.

Inhoud

  • Werken met rapporten op de Power BI service
  • Bouwen van rapporten in Power BI desktop
  • Power BI en een datawarehouse

Voor wie

  • Medewerkers BI/rapportage
  • Kerngebruikers rapportage
  • Informatiemanagers
  • Iedereen die veelvuldig gebruik maakt van informatie voor het uitvoeren van zijn of haar taken.

Wanneer

Dinsdag 23 mei , donderdag 8 juni (vol) en donderdag 22 juni
Tijd: 10.00 – 13.00 uur
Locatie: Maarssenbroeksedijk 13B, Utrecht
Max. aantal deelnemers: 10 personen
Na afloop wordt een lunch aangeboden

Voor meer informatie & aanmelding kunt u contact opnemen met Ilse van der Steen via 088 388 0032  of per mail via ilse.van.der.steen@cns.nl.

“Maak medewerkers bewust en datakwaliteit meetbaar”

Corporaties moeten steeds vaker en meer digitaal verantwoording afleggen. Dat betekent een grotere focus op datakwaliteit. Maar in hoeverre is de kwaliteit van gegevens bij woningcorporaties daadwerkelijk op orde? Een gesprek met Jan van Dijk, directeur bij CNS: “Medewerkers bewust maken van het belang van data is essentieel.”

“Goede datakwaliteit is voor elke organisatie van levensbelang,” begint Jan het gesprek. “In de corporatiebranche wordt het gebrek aan kwaliteit de laatste jaren steeds duidelijker zichtbaar. De groter wordende verantwoordingsdruk zorgt ervoor dat problemen sneller aan de oppervlakte komen en de focus op efficiëntie bij corporaties kan daarnaast alleen slagen als de kwaliteit van data op orde is. Ook wordt datakwaliteit voor huurders steeds belangrijker. Zij regelen steeds meer zelf door middel van huurdersportalen, en incorrecte data zorgen ervoor dat het vertrouwen in het portaal en in de corporatie afneemt. Ook zal het KCC meer telefoontjes van huurders moeten afhandelen.”

Bewustzijn
De belangrijkste uitdaging rondom datakwaliteit is het veranderen van bewustzijn bij corporatiemedewerkers, legt Jan uit. “Vaak wordt er onvoldoende gerealiseerd wat de gevolgen zijn van foutieve of ontbrekende data. Vaak omdat degene die de data invoert niet degene is die de data gebruikt. Wanneer een bouwjaar van een complex bijvoorbeeld verkeerd wordt ingevuld, heeft dat invloed op de marktwaarde, de planning voor planmatig onderhoud en de vaststelling van de resterende levensduur. Dit levert extra werk op voor assetmanagers, verhoogt het risico op fouten en kan zelfs leiden tot verkeerde beslissingen omtrent exploitatie. Grote kans dat degene die het bouwjaar invoert zich dit niet realiseert.”

“Daarnaast moet het verbeteren van datakwaliteit niet als kortstondig project worden benaderd, maar als continu proces. Vaak kunnen fouten niet van de ene op de andere dag worden opgelost. Wij merken dat meestal bij ruim de helft van de eenheden fouten in de data zit. Het is niet mogelijk om een project op te zetten waarin al deze eenheden worden bezocht om de gegevens te verbeteren. Bovendien, als het proces van vastleggen van de data niet verbetert, zullen nieuwe fouten net zo snel worden toegevoegd. Een verandering in de processen en beleid is nodig om over langere termijn de kwaliteit te verbeteren. Dit soort initiatieven vergen wel een lange adem en zonder dat de resultaten hiervan meetbaar zijn is het moeilijk de focus hierop te houden.”

Optimale datakwaliteit
Volgens Jan hangt de term ‘optimale datakwaliteit’ af van de eisen die de corporatie stelt. “Deze verschillen met de aard van de data. Gegevens over bijvoorbeeld inkomens en huurprijzen bij nieuwe verhuringen zijn van hoge kwaliteit door de verantwoording omtrent passend toewijzen. Wanneer e-mailadressen uitsluitend worden gebruikt voor de nieuwsbrief, dan hoeven de eisen aan data niet heel hoog te zijn. Dit verandert echter wanneer een corporatie zich ten doel stelt om via een huurdersportaal de klantenservice te verbeteren en kosten te verlagen. Als het meer kost om de datakwaliteit te verbeteren dan dat het aan kwaliteit oplevert, zou overwogen moeten worden of de inspanning wel nut heeft. Maar wij komen in de praktijk vaak tegen dat de kwaliteit van essentiële data, zoals gegevens over woningwaardering, erg laag is.”

Meetbaar maken
Om de kwaliteit van data te verbeteren, moet dit eerst meetbaar gemaakt worden. Jan: “Vrijwel alle corporaties waar wij mee spreken zijn zich bewust van dit probleem, maar hebben nog geen oplossing gevonden. Er heerst een gevoel dat het ERP-systeem onbetrouwbaar is, maar hard bewijs ontbreekt. Medewerkers komen fouten tegen wat leidt tot discussies of een schaduwadministratie in Excel, maar een structurele aanpak van de problemen ontbreekt.”

“Wanneer duidelijk wordt welke informatie moet worden verbeterd, kunnen initiatieven vorm krijgen. Deze bestaan uit het vaststellen van eigenaren en belanghebbenden van informatie en het maken van afspraken over procedures en bevoegdheden voor het vastleggen van data. Wanneer de kwaliteit van data goed meetbaar is, kunnen op basis daarvan de prioriteiten worden vastgesteld. Door het blijven meten kunnen de vorderingen goed in de gaten worden gehouden, en de initiatieven eventueel worden bijgestuurd.”

DQ Monitor
CNS kan corporaties helpen met het meetbaar en zichtbaar maken van de kwaliteit van informatie, legt Jan uit. “Dit doen wij door middel van de DQ Monitor. We bieden kwaliteitscontroles die specifieke onderwerpen binnen de corporatiemarkt belichten. Als eerste hebben wij een set met controles ontwikkeld voor de gegevens over de woningwaardering. Met de DQ Monitor wordt zichtbaar welke eenheden onvolledige, foutieve informatie bevatten. Ook wordt het verloop van de datakwaliteit over de tijd zichtbaar. Dit helpt corporaties te bepalen waar de inspanning voor het verbeteren op gericht moet zijn, en welke resultaten worden bereikt.”

Toenemende druk
Het nemen van stappen om de kwaliteit van data te verbeteren is volgens Jan erg belangrijk. “Het belang van data zal de komende jaren alleen maar toenemen. De verantwoordingsdruk vanuit de overheid wordt ook steeds groter en daarnaast verwachten wij dat de overheid corporaties steeds meer zal verplichten dit digitaal te doen. De druk om kosten te reduceren en initiatieven om dit te bereiken via verdergaande digitalisering, hebben hetzelfde effect. Hoe meer informatie extern ter beschikking wordt gesteld, hoe hoger de eisen aan datakwaliteit zullen zijn.”

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia – 3 april 2017

CNS ontwikkelt monitor voor datakwaliteit bij corporaties

Al jaren wordt de kwaliteit van informatie binnen bedrijfsapplicaties bij vrijwel elke corporatie in twijfel getrokken. Slechte datakwaliteit zorgt voor lagere efficiency van processen, een lagere klanttevredenheidsscore bij huurders en onbetrouwbare rapportages. Frustratie over onbruikbare data leidt soms tot het bijhouden van schaduwadministraties in Excel. Dit brengt hoge extra kosten met zich mee en kan zelfs een degelijke verantwoording aan de autoriteiten in gevaar brengen.

Bij veel corporaties leeft het gevoel dat de kwaliteit van informatie omhoog moet. Maar hoe slecht is het dan eigenlijk gesteld met die kwaliteit? Het kwantificeren van de kwaliteit van informatie is lastig en het bewijs van slechte data is vaak alleen anekdotisch. Hoe kom je er dan achter waar de meeste aandacht nodig is en wat het effect is van maatregelen om de data te verbeteren?

De DQ Monitor van CNS meet de kwaliteit van informatie binnen woningcorporaties en geeft corporaties inzicht in de kwaliteit van informatie over de verschillende aandachtsgebieden via een dashboard. Daarnaast kunnen de resultaten van de controles worden verwerkt door direct naar het bronsysteem te springen om de data te corrigeren of door aan te geven dat gevonden problemen (tijdelijk) worden geaccepteerd.

CNS ontwikkelt een reeks controles specifiek voor de sociale woningbouw, te beginnen met de module voor het woningwaarderingsstelsel. Deze module controleert of alle gegevens die van belang zijn voor het toekennen van punten aanwezig zijn en een geldige waarde hebben. Ook wordt getest of de velden een plausibele waarde hebben.

De DQ Monitor wordt op dit moment in samenwerking met early adopter klanten ontwikkeld; de eerste module met de controles voor de woningwaardering komt naar verwachting het eind van dit kwartaal beschikbaar.

Meer weten? Neem contact op via verkoop@cns.nl of via 088 – 388 0005. Of kom 11 april naar onze sessie op de CorporatieGids LIVE Kennisdag.

CNS ondersteunt Power BI

Binnen woningcorporaties groeit de behoefte om snel analyses uit te kunnen voeren en de resultaten te delen, waarbij data uit verschillende databronnen kan worden benaderd. Er komen steeds meer producten op de markt die dit soort analyses bereikbaar maken voor niet-it-professionals tegen een redelijke prijs. CNS helpt graag om deze tooling zo optimaal mogelijk in te zetten in combinatie met het datawarehouse.

Het datawarehouse van CNS wordt ingezet om over een breed palet van onderwerpen gecontroleerde en gevalideerde informatie ter beschikking te stellen aan de organisatie. De interactiviteit die de rapporten bieden, voldoet gedeeltelijk aan de behoefte voor ad hoc-analyse, maar is gelimiteerd tot de informatie in het datawarehouse.

De hoeveelheid data die beschikbaar is voor corporaties groeit gestaag. Dat gaat niet alleen om officieel vastgelegde informatie in bedrijfssystemen, maar ook externe data, ‘ persoonlijke’ databronnen (spreadsheets) en ongestructureerde data. Met de groei van de hoeveelheid data wordt het steeds belangrijker om deze databronnen snel aan te kunnen boren voor analyses. Daarbij is het niet altijd mogelijk of economisch om dit via een officieel datawarehouse te doen.

Al jaar en dag wordt Excel gebruikt om data op een ad hoc manier met elkaar te kunnen integreren. De volledige vrijheid die Excel biedt is daarbij haar grote kracht en zwakte tegelijk. Er zijn steeds meer tools op de markt waarmee medewerkers zonder IT-achtergrond zelf data kunnen integreren, analyseren en publiceren. En dat met de mogelijkheid om onderliggende data te verversen en tot aan de bron te traceren.

Het is wel verstandig de informatie in het datawarehouse ook in de bovengenoemde situaties zo veel mogelijk te gebruiken. De informatie daarin voldoet immers aan de kwaliteitseisen, is gebaseerd op bekende en goedgekeurde definities en wordt dagelijks ververst. Wanneer de data niet beschikbaar is via het datawarehouse, kan het worden aangevuld met data uit andere bronnen.

CNS ondersteunt haar klanten met het optimaal inzetten van het datawarehouse, ook in situaties waar data uit andere databronnen niet via het datawarehouse wordt geïntegreerd. Daarnaast kan CNS adviseren over de aanpak van een vraagstuk met de beschikbare tools en met technische ondersteuning voor bijvoorbeeld het maken van DAX-formules.

Om onze klanten goed van dienst te zijn willen we ook ondersteuning bieden voor het gebruik van specifieke producten. Wij hebben daarom de afgelopen maanden een aantal tools grondig geanalyseerd. Daarbij hebben wij goed gekeken naar de aansluiting van de tools op ons datawarehouse en de mogelijkheden voor analyse, visualisatie en integratie en van andere databronnen. Ook de mogelijkheden die de tool biedt voor de niet-IT-professional hebben we onder de loep genomen.

Onze keuze is uiteindelijk gevallen op Microsoft Power BI. De gebruiksvriendelijkheid van Power BI en de uitgebreide mogelijkheden om data uit verschillende bronnen te integreren gaven de doorslag. Power BI biedt daarnaast veel mogelijkheden tot visualisatie en analyse. Ook het tempo waarmee Microsoft nieuwe functionaliteit toevoegt aan het product is indrukwekkend. Power BI is gebaseerd op veel technologieën die ook in SQL Server worden gebruikt en sluiten daarmee goed aan op het technologische platform waarop het datawarehouse van CNS is gebaseerd.

Wilt u meer weten over het gebruik van Power Bi in combinatie met ons datawarehouse? Of bent u benieuwd naar de ondersteuning die CNS daarbij kan bieden? Neem dan contact op via verkoop@cns.nl of 088 388 0005.

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen verlicht werkdruk bij verantwoorden dVi

bart-van-jole-woongoed-zeeuws-vlaanderenjpgBegin vorig jaar koos woningcorporatie Woongoed Zeeuws-Vlaanderen voor dViZie, de tool voor het invullen van de dVi van BI-specialist voor de woningbouw CNS. CorporatieGids.nl ging hierover in gesprek met Teamcoach Bedrijfsvoering Bart van Jole, en sprak met hem over de keuze voor en voordelen van het systeem: “Op deze manier hebben wij meer tijd over voor het implementeren van andere wetgevingen, controle en uitzonderingen.”

Met iets meer dan zesduizend vhe is de corporatie uit Zeeuws-Vlaanderen niet een heel grote. Externe hulp in de vorm van een softwareoplossing voor dVi was daarom hard nodig, aldus Bart. “Corporaties hebben steeds meer te maken met nieuwe wet- en regelgeving. Dat vraagt om specialisatie. Kleine organisaties zoals wij hebben die kennis alleen vaak niet in huis, en externe hulp is daarom nodig om deze gaten in te vullen.”

Kwaliteit van data

De rol van externe hulp is uiteindelijk toebedeeld aan dViZie. Terugkijkend op het traject benadrukt Bart – voor het goed kunnen gebruiken van de tool – het belang om alle informatie uit je primaire systeem goed op orde te hebben. “Zonder goede inrichting van de informatie in je systeem kun je er namelijk niet mee werken. dViZie wordt namelijk gekoppeld aan je primaire systeem – Key2Wocas van Centric in ons geval – en haalt alle gegevens hieruit, om het vervolgens in een automatisch gegenereerd rapport te gieten. Indien nodig kunnen vervolgens enkele delen bewerkt worden, maar het beschikbaar hebben van de juiste data voor het eerste rapport is essentieel.”

Bart geeft een voorbeeld hoe Woongoed zelf het rapport enigzins aanpast. “Wij hebben bijvoorbeeld een hoeveelheid onzelfstandige eenheden. Eén van onze gebouwen bestaat uit meerdere onzelfstandige eenheden en wordt door een zorgpartij gehuurd. Dit gebouw is als één eenheid in het primaire system opgenomen. In dViZie is het rapport achteraf eenvoudig aan te passen naar het juiste aantal onzelfstandige eenheden.”

Een halve dag

Het op deze manier automatisch genereren van een rapport levert vooral tijdvoordeel op. “Vroeger was een collega dagen bezig met het juist invullen van zo’n rapport, iets wat nu misschien een halve dag in beslag neemt. Zo kunnen wij belangrijke uren besteden aan andere zaken, zoals passend toewijzen, controle van de data of uitzonderingen. Ook worden er minder fouten gemaakt, omdat wij eerst handmatig vanuit Excel werkten. Daar slopen gemakkelijk fouten door – denk bijvoorbeeld aan het per ongeluk verwijderen van een regel. Nu gebeurt dat niet meer, en worden alle handmatige wijzigingen vastgelegd waardoor altijd kan worden nagegaan hoe de opgeleverde informatie tot stand is gekomen.”

Nieuwe stappen zetten

Woongoed Zeeuws-Vlaanderen is met de komst van het systeem haar ICT-landschap rondom dVi als voltooid. “Maar dat betekent niet dat we op andere punten geen stappen willen en kunnen zetten,” sluit Bart af. “Onze jaarrekening wordt bijvoorbeeld nu nog gedaan in Excel, met informatie die handmatig uit ons primaire systeem wordt gehaald. Dit willen wij uiteindelijk op net zo’n manier inrichten als dVi, waarbij de informatie automatisch in een rapport wordt gegoten. Naast het bestuderen van de mogelijkheden hiervoor kijken we tegelijkertijd naar het goed toepassen van de WoningWet, wat de komende tijd een belangrijk punt blijft. De komende periode zal voor ons in ieder geval erg druk blijven.”

Bron: Johan van den Beld | CorporatieMedia – 8 november 2016